På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Connect Sweden – viktigt samarbete för fler direktlinjer och ökad tillgänglighet

Det är ett gemensamt intresse för såväl privata som offentliga aktörer att Sverige och Stockholmsregionen ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva så att människor både vill bo och bedriva verksamhet här. Därför deltar Swedavia sedan oktober 2013 i satsningen Connect Sweden, ett opolitiskt samarbete mellan näringslivet, offentliga organisationer, Stockholms stad, regionen, Swedavia och andra viktiga intressenter.

Connect Sweden – viktigt samarbete för fler direktlinjer och ökad tillgänglighet

Regionens positiva makroekonomiska utveckling ska attrahera nya direktförbindelser till Sverige och stärka Stockholm Arlanda Airports roll som knutpunkt för det nordiska flyget, och därigenom regionens och landets långsiktiga konkurrenskraft. Genom samarbetet uppkommer bättre förutsättningar för att marknadsföra Sverige som en destination i utlandet.

Stockholm - den snabbast växande huvudstaden i Europa

Stockholm är i dagsläget den snabbast växande huvudstaden i Europa och Stockholm Arlanda Airport är väl positionerad att bära ökad internationell trafik. Samtidigt går endast 16 procent av de interkontinentala resorna från Stockholm Arlanda Airport direkt till slutdestinationen. Sveriges direkta flygförbindelser har sedan 2002 försämrats relativt grannländerna och Stockholms globala ranking i kategorin ”City Gateway” har sjunkit från plats 17 till 22.

Hög resenärstillväxt på Arlanda

Ett tydligt tecken på regionens attraktionskraft är Stockholm Arlanda Airports höga resenärstillväxt jämfört med övriga nordiska storflygplatser. Hela sju nya interkontinentallinjer har etablerats på Stockholm Arlanda Airport. Att etablera så många nya interkontinentallinjer på en och samma flygplats under ett år är sällsynt. Connect Sweden avser att i möjligaste mån upprätthålla
denna positiva utveckling.

Minst fem nya internationella direktlinjer från Arlanda inom tre år

Det slutgiltiga målet är att inom tre år etablera minst fem nya internationella direktlinjer från Stockholm Arlanda Airport till Europa, Nordamerika och Asien. Med ny direktlinje avses en destination som idag inte har några flyg till/från Stockholm Arlanda Airport. Satsningen bevarar och stärker Stockholms position som tillväxtmotor, skapar nya arbetstillfällen i Stockholm och Sverige samt minskar restiden och reducerar därmed även miljöbelastningen.

Motsvarande initiativ har initierats på Göteborg Landvetter Airport genom projektet Go:Connect. Slutsatser i en rapport framtagen inom ramen för projektet visar att tio nya flyglinjer till Göteborg Landvetter Airport skulle ge direkta vinster på 1,3 miljarder kronor för resenärer och för regionen.

Läs mer om Connect Sweden (nytt fönster)