På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flyget – en förutsättning för Sveriges tillgänglighet och tillväxt

Sveriges globala tillgänglighet har försämrats, något som i allra högsta grad påverkar den svenska ekonomin och tillväxten. Här läser du mer om hur viktigt flyget är för att öka tillgängligheten till Sverige samt de positiva konsekvenser detta medför.

Internationella flygförbindelser viktiga för ett starkare näringsliv och ett växande Sverige

 • Hur enkelt det är att ta sig till och från Sverige påverkar tillväxtmöjligheter, konkurrenskraft, förmågan att attrahera utländska investeringar och till viss del i vilken utsträckning företag väljer att lokalisera sin verksamhet till Sverige och mälardalsregionen.

Sveriges globala tillgänglighet har försämrats

 • När Världsbanken 2011 rankade länder efter deras tillgänglighet kom Sverige en plats efter Albanien. Ytterligare studier visar att sedan dess har Sverige fortsatt tappa.
 • PWC rankar 2012 Stockholm som en av världens bästa städer i alla hänseenden – förutom vad gäller tillgänglighet.
 • Copenhagen Economics visar att Sverige sedan 2002 kontinuerligt tappat i internationell tillgänglighet, inte minst i relation till våra nordiska grannar.

Bristande tillgänglighet innebär ett mer ineffektivt resande och hämmar tillväxten

 • Onödigt mycket tid läggs på resande (exempelvis så lägger svenskar över 1 miljon arbetstimmar på internationella rutter som mellanlandar i Köpenhamn).
 • Tio nya internationella direktlinjer till Stockholm Arlanda Airport skulle ge cirka en halv miljard i vinst till regionen i ökad produktion. Linjerna skulle dessutom generera en vinst för resenärerna på mellan 420 och 840 MSEK i form av kortare restider och fler möjliga destinationer (enligt en rapport framtagen av länsstyrelsen i Stockholms län).
 • Att slippa mellanlanda kan minska koldioxidutsläppen med upp till 20 procent på en interkontinental resa.

Många faktorer talar för förbättrad tillgänglighet för Stockholmsregionen och Sverige

 • Stockholm leder den Skandinaviska tillväxtligan – en stark Stockholmsmarknad i tillväxt både behöver och kan bära en ökad interkontinental trafik.
 • Nya flygplanstyper och flygstrategier möjliggör en förändrad nordisk flygkarta.
 • Trenden för 2013 är positiv med flera nya internkontinentallinjer från Stockholm Arlanda Airport.
 • Swedavia kommer att storsatsa på Arlanda och dess infrastruktur (exempelvis kopplingen till annan kollektivtrafik och på Airport City Stockholm) samt på samarbeten för att attrahera och ge stöd till nya flyglinjer.

Connect Sweden – ett samarbete som bidrar till långsiktig och hållbar tillväxt för hela Sverige

 • Connect Sweden är ett samarbete mellan näringslivet, offentliga organisationer, Stockholms stad, regionen, Swedavia och andra viktiga intressenter med syfte att attrahera nya direktförbindelser till Sverige, genom att bland annat erbjuda stöd till destinationsmarknadsföring.
 • Några av de mest intressanta måldestinationerna är: Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Shanghai, Singapore, Hong Kong och Stuttgart.
 • Samarbetet är under utformning och ska formaliseras under hösten 2014.

Tillsammans med tåg, buss och andra trafikslag utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt

 • Alla transportslag har sina styrkor och svagheter.
 • Flygplatserna är viktiga som knutpunkter för olika transportslag och i ökad utsträckning också för möten, arbete och upplevelser.
 • Swedavia stöder satsningar för att göra flygplatserna nåbara med kollektivtrafik i än högre utsträckning.

Ökad flygtillgänglighet till, från och inom Sverige ger ökat socialt och ekonomiskt värde för Sverige

 • Flyget möjliggör regional och nationell tillväxt, möjliggör sociala utbyten och genererar arbetstillfällen.
 • Turismen – en basnäring i stark tillväxt. 64 procent av de utländska besökarna anländer med flyg.
 • Mer än 100 000 arbetstillfällen skapas inom den svenska turistindustrin tack vare luftfartssektorn.
 • Luftfartssektorn bidrar med cirka 53 miljarder till svensk BNP.