På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Generella fakta om flyget och miljön

  • Flygtrafiken idag svarar för omkring 2 procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel (IPCC). (I Sverige står flyget för 4-5 procent av de totala utsläppen av koldioxid - den högre andelen än i världen som helhet beror på att Sverige har en i övrigt betydligt renare energiförsörjning, bland annat tack vare vattenkraft.).
  • Jämfört med flygplan från 1960-talet är dagens flygplan cirka 70 procent bränsleeffektivare per personkilometer.
  • Europeisk flygforskning och flygindustri räknar vidare med att till år 2020 kunna utveckla flygplan med 50 procent mindre bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp, 80 procent lägre utsläpp av kväveoxider och halverat buller, jämfört med ett flygplan som produceras idag.
  • Utveckling av alternativa bränslen för kommersiell flygtrafik pågår. De bränslen som har högst potential är andra generationens biobränslen som utgörs av bland annat alger, jatropha och camelina. Dessa bränslen går att blanda i valfri mängd med fossila bränslen och det räknas med en betydande andel inblandning redan till 2020.