På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Kapaciteten säkerställs genom ökad investeringstakt

Med avsikt att säkerställa flygplatsernas långsiktiga kapacitet och attraktivitet har Swedavia under året förberett för en intensifierad investeringstakt. 

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser bedöms öka över tid. Framförallt sker ökningen vid flygplatser med många internationella förbindelser. Swedavia behöver därför säkerställa tillräcklig terminal-, gate- och rullbanekapacitet för att möta utvecklingen.

Flertalet om- och tillbyggnationer vid regionala flygplatser har redan genomförts. Vid flygplatserna i Kiruna, Luleå och Umeå skedde detta genom samfinansiering med berörda regioner. Nu koncentreras resurserna framför allt till Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Bromma Stockholm Airport.

Parallellt med kapacitetshöjande åtgärder ökar också Swedavias möjligheter att utveckla atmosfären vid flygplatserna liksom att stärka det kommersiella erbjudandet i form av fler butiker, caféer och restauranger.

Stockholm Arlanda Airport

I december 2013 beslutade Swedavia om den långsiktiga utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport. Totalt kommer 13 miljarder kronor att investeras fram till 2043, varav sju miljarder kronor fram till 2023. I ett förstaskede koncentreras resurserna för att möta den ökade efterfrågan på internationella förbindelser genom en ny pir i Terminal 5. Under året har, bland annat, investeringar i en ny bagageanläggning i Terminal 2, samt nytt parkeringsdäck genomförts.

Swedavia avser även att investera tre till fyra miljarder kronor i fastighetsutveckling i anslutning tillflygplatsen. Detta är investeringar som kan realiseras genom fastighetsförsäljningar och återinvesteras i flygplatsernas utveckling.

Göteborg Landvetter Airport

Göteborg Landvetter Airport har nyligen genomgått en stor ombyggnation, men även här är investeringar i ökad kapacitet på sikt nödvändiga. Under året genomfördes bland annat åtgärder för att öppna terminalytorna mellan inrikes- och Schengentrafik och därmed förbättra nyttjandet av byggnaden. Framåt sker en utveckling av nya logistikfastigheter intill flygplatsen, liksom på sikt en utbyggnad av ett större handelsområde.

Bromma Stockholm Airport

De investeringar Swedavia genomför vid Bromma Stockholm Airport sker i enlighet med de krav Transportstyrelsen ställer gentemot verksamheten. Därutöver genomförs även miljöförbättrande investeringarvid flygplatsen.