På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Långsiktig flygplatskapacitet

Det är Swedavias uppdrag att säkerställa och utveckla svensk tillgänglighet med flyg. För närvarande pågår därför betydande satsningar för att stärka kapaciteten vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Bromma Stockholm Airport. Dessa sker mot bakgrund av en stark tillväxt av antalet resenärer under senare år, till exempel reser idag 40 procent fler till och från Arlanda jämfört med 2010.

Parallellt sker ett strukturerat arbete för hur flygplatserna ska utvecklas långsiktigt för att möta behovet av flygplatskapacitet. I och med att arrendeavtalet mellan Stockholm Stad och Swedavia löper ut 2038 kan flygplatskapaciteten i Stockholm långsiktigt komma att förändras. Swedavia har därför initierat en idéstudie kring vilka möjliga utvecklingsscenarier som finns för att tillgodose behovet av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen år 2070.

Swedavia ansvarar för idéstudien och dess slutsatser men Trafikverket kommer att bistå med kompetens, främst på grund av att utvecklingen av flygplatser hänger samman med övrig infrastruktur som t.ex. väg och järnväg.