På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Utvecklingsplan för Arlanda – avgörande satsning för utökad kapacitet

Att långsiktigt säkerställa kapaciteten vid Stockholm Arlanda Airport är avgörande för Sveriges möjligheter till nationella och internationella utbyten och därför en av Swedavias viktigaste satsningar just nu.

Utvecklingsplan för Arlanda – avgörande satsning för utökad kapacitet

I början av 2014 fastställde Swedavia, på övergripande nivå, inriktningen för Stockholm Arlanda Airports fortsatta utveckling för de närmaste 30 åren. Utvecklingsplanen omfattar åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet samt förbättra upplevelsen för kunderna.

I dagsläget har flygplatsen nästan nått sitt kapacitetstak. Terminalerna behöver därför utvecklas ytterligare för att säkerställa tillväxtmöjligheter och skapa förutsättningar för etablering av fler direktförbindelser.

Terminal 5 i fokus inledningsvis

Mot bakgrund av Stockholm Arlanda Airports mycket goda tillväxt de senaste åren, och då särskilt för utrikestrafiken, fokuserar vi inledningsvis insatserna på Terminal 5. Genom att säkerställa framtida kapacitet för utrikestrafiken skapar vi dessutom bättre förutsättningar för inrikestrafiken och därmed för näringsliv och besöksnäring i hela Sverige.

På Terminal 5 kommer vi att bygga en helt ny pir för att kunna ta emot såväl fler resenärer som fler och större flygplansmodeller. Vi ska även investera i nya områden för säkerhetskontroll och bagagehantering samt i mer utrymme för butiker, restauranger och bilparkering.

Totalt satsas 13 miljarder under de närmaste 30 åren

På Stockholm Arlanda Airport kommer cirka 7 miljarder kronor att investeras till 2025. Totalt handlar det om 13 miljarder kronor de kommande 30 åren. I nuvarande plan ingår även två nya pirer vid Terminal 2 samtidigt som Terminal 3 försvinner och regionalflyget flyttar till Terminal 4.

Med dessa utbyggnader stödjer vi Stockholms och Sveriges långsiktiga tillväxt. Då vi även fokuserar på att underlätta resandet för resenären tittar vi på möjliga insatser för att förenkla bytet mellan inrikes- och utrikesterminalerna, samt för att skapa bättre transferprodukter för flygbolagen.

Resenärer ska vilja återvända till våra flygplatser

Gemensamt för alla våra investeringar i terminalerna är att de ska öka resenärsnöjdheten. Vi strävar alltid efter att resenärerna ska känna sig välkomna och vilja återvända till våra flygplatser. Vi bedriver även ett viktigt samarbete med flygbolagen för att säkerställa att utvecklingen av terminalerna kommer dem tillgodo.