På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygtrafiken ökade starkt under maj månad

2016-06-07, kl. 10:13

3 569 000 resenärer och en ökning med 6 procent jämfört med förra året. Det är facit för passagerarstatistiken under maj månad på Swedavias tio flygplatser.

Ökningen av passagerarantalet fördelar sig relativt sett jämnt mellan in- och ut-rikestrafiken. 1 269 000 personer flög inrikes, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med maj 2015. Utrikesresenärerna var 6 procent fler i maj i år jämfört med förra året och var 2 300 000 till antalet.

Totalt har 15 314 000 personer flugit från Swedavias flygplatser under årets fem första månader. Också det är en ökning med 6 procent jämfört med samma period förra året.

Antalet landningar var under maj månad dryga 19 000 till antalet, en ökning med 4 procent jämfört med maj 2015.

Bland Swedavias tre största flygplatser var det Arlanda som under maj 2016 hade den största tillväxten, 7 procent (2 207 000). Resenärsantalet på Göteborg Landvetter uppgick till 569 000 (+3 procent) och på Bromma 237 000 (+2 procent).

De största procentuella ökningarna av flygresenärer återfinns dock i de sydöstra delarna av landet. På Ronneby Airport ökade passagerarantalet med 11 procent (22 000) jämfört med maj i fjol och på Visby Airport landade ökningen på 12 procent (41 000).

Att notera från maj månads trafikstatistik:

  • Utrikestrafiken på Stockholm Arlanda ökade med 8 procent under maj 2016 (1 721 000).
  • Malmö Airport har hittills i år ökat antalet passagerare med 9 procent jämfört med samma period förra året.
  • Tillväxten av flygresenärer är stark i sydöstra regionen, Visby ökade i maj med 12 procent, Ronneby med 11 procent.

Se statistik