På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Beslut om ny prismodell och justerade flygplatsavgifter 2014

2014-01-02, kl. 10:00

Med hänsyn till bland annat omfattande investeringsbehov och förändrade förutsättningar inom flygmarknaden har Swedavia beslutat om en höjning av det totala avgiftsuttaget med 1 procent från och med 1 april 2014. Prisjusteringen sker genom en sänkning av flygplatsavgifterna med 1,5 procent och en samtidig justering, i de flesta fall höjningar, av avgifterna för marktjänstinfrastruktur och PRM (assistansservice för resenärer med funktionshinder och nedsatt rörlighet).

Beslutet innebär att Swedavia inför en ny prismodell som grundar sig på en gemensam produktstruktur och strategier för hela Swedavias nätverk av flygplatser. Prismodellen exkluderar Swedavias fastighetsverksamhet (Swedavia Real Estate AB), vilket innebär att framtida resultatförändringar inom det segmentet inte längre kommer att ha någon påverkan på flygplatsavgifterna.

Därtill har också miljöavgifterna uppdaterats och moderniserats med avsikt att öka incitament för flygbolag att använda flygplan med mindre buller- och klimatpåverkan. Miljöavgifterna avser också att på ett bättre sätt motsvara Swedavias kostnader för bl.a. kontroll av flygbuller och luftkvalitet samt isolering av hus nära flygplatserna.

Beslutet har föregåtts av en omfattande samrådsprocess under hösten 2013, där Swedavia vid ett antal möten har träffat flygplatsanvändarna och diskuterat såväl prismodell som enskilda avgiftsjusteringar.

Trots beslutet erbjuder Swedavia en fortsatt mycket konkurrenskraftig prissättning, med flygplatsavgifter som är ca 15 procent lägre än för jämförbara och konkurrerande flygplatser i Sverige och Europa.

För ytterligare information, se: http://www.swedavia.se/vara-tjanster/flygmarknad/swedavias-anvandarvillkor-och-avgifter/samradsprocessen-om-swedavias-flygplatsavgifter-2014/