På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Fastighetsförsäljning och resenärstillväxt förbättrar resultat

2014-08-15, kl. 09:00

Swedavias omsättning ökade under perioden med 5,3 procent till 2 697 MSEK (2 561), därutöver har försäljningen av hotellfastigheten intill Stockholm Arlanda Airport medfört en övrig rörelseintäkt på 347 MSEK. Rörelseresultatet ökade till 939 MSEK (408). Resultatet före skatt uppgick till 808 MSEK (294).

Under det andra kvartalet reste 9,6 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det motsvarar en ökning med drygt 600 000 passagerare eller 6,9 procent jämfört med motsvarande period under rekordåret 2013.

– Den starka resandeutvecklingen skapar stora möjligheter till ytterligare flygförbindelser samt aktualiserar behovet av att utveckla flygplatsernas kapacitet och därigenom säkerställa en långsiktigt hållbar infrastruktur för flyg till gagn för hela Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.