På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Förbättrad service i fokus för bussangöringsavgift

2012-03-20, kl. 10:00

Från och med den 1 maj har Swedavia infört en angöringsavgift för samtliga bussar som angör Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Stockholm Arlanda Airport. Bakgrunden till beslutet är att Swedavia måste säkerställa den servicenivå vi erbjuder avseende kollektivt resande via buss i samband med att allt fler resenärer reser via våra flygplatser. Beslutet har också sin bakgrund i att bussmarknaden avreglerades den 1 januari 2012 och vi kan förvänta oss att fler aktörer vill etablera busslinjer vid våra större flygplatser.

I linje med Swedavias miljöarbete kommer bussar som drivs med biobränsle erhålla en rabatt på avgiften med syfte att fortsätta stimulera skiftet till förnybara bränslen. Därutöver är vår förhoppning att ökad konkurrens tillsammans med serviceinriktade åtgärder ska leda till att denna del av kollektivtrafiken ska stärka sin konkurrenskraft och kunna attrahera fler resenärer under kommande år.

Avgiften, som uppgår till omkring 2 kronor per resenär, baseras på kostnaden för bussprodukten vid respektive flygplats och kommer att rabatteras med 50 procent under 2012. Avgiften CO2-differentieras på följande sätt: Bussar som drivs med biobränsle får rabatt med 20 %, medan bussar som drivs av fossila bränsle får ett påslag på 20 %.

Serviceavgifter på bussar