På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Fortsatt stark utveckling för utrikesresandet

Foto på flygplan som landar
2014-06-05, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under maj månad jämfört med samma period 2013. Totalt reste 3,2 miljoner resenärer till eller från någon av de tio flygplatserna, vilket är en ökning med drygt 130 000.

Under maj reste drygt 3,2 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed fyra procent fler jämfört med maj månad föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen med drygt 130 000. Antalet utrikesresenärer var 2 miljoner, vilket är en ökning med hela åtta procent jämfört med samma månad förra året. Inrikesresandet var 1,2 miljoner under perioden, en minskning med en procent jämfört med samma månad förra året. Minskningen beror i första hand på kalendereffekter, där maj i år hade två fler klämdagar. Hittills i år har inrikesresandet ökat med fem procent jämfört med de fem första månaderna 2013.

– Utrikesresandet fortsätter att utvecklas starkt. Vi räknar med en fortsatt positiv utveckling för flyget både i antalet utrikes och inrikes resenärer, inte minst genom det ökande utbudet av direktdestinationer, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2014, januari-maj, har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med sju procent till 13,9 miljoner. Antalet utrikesresenärer har hittills i år ökat med åtta procent och uppgår till totalt 8,4 miljoner och antalet inrikesresenärer har ökat med 5 procent till 5,5 miljoner.

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik har under året, januari-maj, ökat med fyra procent till knappt 85 000 jämfört med motsvarande perioden förra året.