På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Historisk satsning på att säkerställa svenska flygförbindelser

2014-01-16, kl. 09:00

Swedavia har på övergripande nivå fastställt inriktningen för Stockholm Arlanda Airports fortsatta utveckling för de närmaste 30 åren. Den framtagna utvecklingsplanen innehåller åtgärder för att öka kapacitet, effektivitet och upplevelse för våra kunder på flygplatsen. Verkställd fullt ut innefattar utvecklingsplanen investeringar på 13 miljarder kronor.

I samband med invigningen av nya Terminal 2 under 2013 togs det första steget i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport. För att långsiktigt säkerställa Sveriges internationella tillgänglighet har Swedavia nu också fattat ett inriktningsbeslut avseende den fortsatta utvecklingen av flygplatsen, vilken kommer att ske i takt med trafiktillväxten vid flygplatsen.

– Stockholm Arlanda Airport har en avgörande roll för Sveriges möjligheter till nationella och internationella utbyten. Med denna satsning stärker vi inte bara flygplatsens konkurrenskraft utan också förutsättningarna för fortsatt tillväxt i Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

De senaste tre åren noteras rekordökningar i resenärstillväxt och idag reser nära 21 miljoner på årsbasis via flygplatsen. Bara det senaste året motsvarade ökningen över en miljon resenärer. År 2040 beräknas antalet ha stigit till närmare 35 miljoner, vilket motsvarar en ökning på i genomsnitt drygt 2 procent per år.

Den långsiktiga planen är uppdelad i etapper där den första sträcker sig över en tioårsperiod. Konkret omfattar utvecklingsplanen bland annat en ny pir i Terminal 5 som är dimensionerad för att hantera större flygplan för långdistansdestinationer, utbyggd säkerhetskontroll liksom kommersiella ytor i samma terminal, terminalnära parkeringsplatser samt ett helt nytt miljöanpassat driftområde. Totalt under perioden 2014-2043 uppskattas investeringsvolymen för terminalutvecklingen till drygt 13 miljarder kronor, varav knappt 7 miljarder avser den första etappen.

I tillägg till utvecklingen vid flygplatsen förändras också miljön i dess närhet. Efter invigningen av Clarion Hotel Arlanda Airport i december 2012 kommer nya och moderna kontorsfastigheter växa fram i anslutning till flygplatsen och skapa en levande stadsmiljö. Nästa steg i denna utvecklingsfas är etableringen av Sky City Office One, den kontorsbyggnad motsvarande 15 000 kvadratmeter som planeras allra närmst själva flygplatsen.