På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Starkt resultat till följd av ökat resande

2014-10-30, kl. 13:34

Tillväxten av antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att vara omkring dubbelt så stor som det europeiska genomsnittet. Till följd av den starka utvecklingen har Swedavias nettoomsättning för perioden januari till september ökat med 5,8 procent till 4 101 MSEK (3 876). Rörelseresultatet ökade till 1 393 MSEK (758), varav engångsintäkter uppgår till 347 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1 204 MSEK (569).

Under årets första nio månader reste 26,9 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det innebär en fortsatt mycket stabil tillväxt motsvarande sju procent, eller nära två miljoner fler passagerare jämfört med rekordåret 2013. Den positiva utvecklingen omfattar såväl utrikes som inrikes resande. Tillväxten på svensk flygmarknad är därmed dubbelt så stor som det europeiska genomsnittet och Stockholm Arlanda Airport är alltjämt den snabbast växande flygplatsen i Skandinavien.

– Den positiva resenärsutvecklingen skapar möjligheter att attrahera nya direktförbindelser vilka stärker svensk konkurrenskraft. Samtidigt pågår ett omfattande investeringsprogram för att vidareutveckla kapacitet och atmosfär vid våra flygplatser, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia.