På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Swedavia om avvisningar

2012-01-05, kl. 14:40

Swedavia har full förståelse för att en utvisning är traumatisk för den eller de den berör. Vi har dock inte mandat att bestämma vem som får flyga eller inte då vi såklart inte har en myndighets befogenheter. Endast ett regeringsbeslut kan stoppa någon som vill landa eller starta från en flygplats.

Swedavia tillhandahåller infrastruktur för flyg så att människors behov av resande blir tillgodosett. Vårt mål är att öka tillgängligheten såväl inom Sverige som internationellt. Ökad rörlighet leder till större förståelse mellan människor med olika ursprung och bakgrund. Rörlighet är också avgörande för Sveriges tillväxt och den kulturella mångfalden.

Flygplatsernas verksamhet är reglerad genom lagar och förordningar, inte minst ur säkerhets och miljöperspektiv. Swedavia arbetar strukturerat för att säkerställa att vi och våra samarbetsparter följer gällande lagar och regelverk. Röster som ifrågasätter gällande lagar och regler är värdefulla i en demokrati. Det är dock väsentligt att synpunkter på lagstiftning riktas mot den lagstiftande församlingen riksdagen, med dess ledamöter.