På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Swedavia säljer andelar i logistik- och hangarfastigheter

2014-04-23, kl. 09:08

Swedavias strategi är att förädla mark och skapa utrymme för återinvesteringar med avsikt att stärka flygplatsområdenas kapacitet och konkurrenskraft. Därför inleds nu en försäljningsprocess av andelar i en portfölj med fastigheter vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Totalt omfattar fastigheterna mer än 220 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta inom främst logistik-, hangar- samt kontorsverksamhet.

Under 2012 och 2013 genomförde Swedavia förvärv av byggnader i anslutning till Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Därefter har Swedavia skapat en fastighetsstruktur i linje med flygplatsernas övergripande utveckling varför en försäljningsprocess av andelar i fastighetsbeståndet nu inleds.

– Fastigheterna vi nu sätter på marknaden är helt unika i och med deras placering vid Sveriges tre största internationella knutpunkter. Swedavia kommer naturligtvis vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen, samtidigt som vi också vill gå vidare med utvecklingen av flygplatsområdena för att fullgöra deras potential, säger Karl Wistrand, vice VD Swedavia

Totalt omfattar försäljningsprocessen andelar i fjorton fastigheter med mer än 220 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta inom främst logistik-, hangar- samt kontorsverksamhet.  Hyresintäkter från uthyrningsverksamheten uppgår till drygt 300 MSEK per år. Bland fastigheterna återfinns Tekniska basen, Sverigehuset och Flight Academy vid Stockholm Arlanda Airport samt Cargo Nord & Syd samt Hangar vid Göteborg Landvetter Airport.