På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Swedavias flygplatser är klimatneutrala

2012-10-21, kl. 20:43

Alla Swedavias flygplatser är ackrediterade enligt den högsta nivån i ACA (Airport Carbon Accreditation) och den 10 oktober uppmärksammades detta genom ett event där beslutsfattare, opinionsbildare, partners och medarbetare som drivit fram arbetet fanns på plats. Miljöminister Lena Ek delade tillsammans med ACI (Airport Council International) och Swedavia med sig av tänkvärda insikter i hur man kan arbeta för att uppnå konkreta resultat på klimatområdet.

Nyligen erhöll Swedavias sista två flygplatser i det nationella grundutbudet ackreditering enligt högsta nivån inom klimatackrediteringsprogrammet ACA. Det innebär att alla tio flygplatsers arbete med minskad klimatpåverkan ligger i framkant ur ett globalt perspektiv.

Den högsta nivån, som innebär klimatneutralitet, har idag bara 14 europeiska flygplatser uppnått. Swedavias tio är mot denna bakgrund värt att uppmärksamma.

Swedavias VD och koncernchef, Torborg Chetkovich, sa: ”Det är fantastiskt att stå här och konstatera att vi nått detta resultat. Idag tycker jag att vi ska vara kaxiga!” Swedavia jobbar inte bara själv utan också genom påverkan på andra aktörer på flygplatserna. ”När man tar nya vägar måste man vara modig, uthållig och tala om varför”.

ACI:s ställningstagande är ett internationellt erkännande.Genom en tydlig styrning internt, klara miljömål, en tydlig styrning från ägarna och medarbetare som brinner för miljöfrågan har Swedavia lyckats. Samtidigt hjälper och inspirerar flygplatserna varandra att ta steg framåt.

Swedavias mål är noll utsläpp av fossil koldioxid 2020. Det krävs ett mycket hårt arbete för att nå dit. Och det krävs också hårt arbete för att behålla klimatackrediteringarna.

Stolt regering

Miljöminister Lena Ek berättade att regeringen är stolt över Swedavias arbete. Hennes ord riktade sig till alla de inom Swedavia som arbetat för minskade koldioxidutsläpp: ”Till alla som undrat hur långt man kan gå, kan jag bara säga – det Swedavia åstadkommit är en triumf för den nya tidens tänkande!”

Vidare pekade ministern på flygets betydelse för samhället: ”Det ger livskvalitet, jobb och konkurrenskraften ökar. Detta är viktigt i en tid då resandet ökar, och ett sätt att få hela landet att röra sig mot hållbarhet och ekonomisk utveckling”.

Eventet avslutades med att alla flygplatschefer tog emot diplom och miljöministern och Torborg Chetkovich avtecknade en installation som kommer att placeras på alla Swedavias flygplatser.


Miljöminister Lena Ek lyssnar på Swedavias VD och koncernchef Torborg Chetkovich.

 


Miljöminister Lena Ek tackas för sin medverkan.Morgan Foulkes, director of policy, från ACI ger Gunnar Jonasson , flygplatschef Visby Airport, deras certifikat.