Projekt & Uppdrag

Resandet varierar från år till år, tekniker utvecklas, nya destinationer tillkommer och våra resemönster ändras. Detta ställer krav på flygplatserna, vilka därför ständigt utvecklas med såväl ombyggnation som nybyggnation för att kunna möta kundernas krav och önskemål.

Det är här vi på Projekt & Uppdrag verkar och gör skillnad - I navet av svensk flygplatsverksamhet under utveckling

Vi genomför uppdrag och deltar i arbeten i och utanför terminaler, på rullbanor och uppställningsytor, men även inom flygplatsspecifika system, främst för Swedavias men även för andra kunders flygplatser.

Med spetskompetens inom flygplatsutveckling bidrar vi till att skapa flygplatser där säkerhet och tillgänglighet står i fokus och som är världsledande inom hållbarhet och miljö.

Projekt & Uppdrag arbetar och är specialiserade inom flygplatstekniska system, mark och beläggning och mycket annat som krävs för att driva en flygplats idag och i framtiden. Vi arbetar också inom projektledning, projektering,  byggnation och installation, där vi utför specialiserade utredningar och projekt.

Vi hjälper till med allt från att leda utredningar, analyser och förstudier till att genomföra projekt och uppdrag på Swedavias och andra kunders flygplatser.