Projekt

Office One

Välkommen till Office One – den första fastigheten i Arlandas nya flygplatsstad. Härifrån kommer du snabbt och smidigt till SkyCity och Stockholm Arlanda Airport. Inflyttning sker hösten 2018.
Visionsbild av Office One skiss inomhus

I anslutning till Stockholm Arlanda Airport anlägger vi Sveriges första riktiga flygplatsstad, Airport City Stockholm. Här bygger vi Office One, en 15 000 kvadratmeter stor kontorsfastighet. I en levande stadsmiljö med goda kommunikationer kommer företag och verksamheter här att samverka med övriga världen.

För världen närmare verksamheten

Med ett kontor i Office One för du världen närmare verksamheten och verksamheten närmare världen. Både Stockholm och Uppsala ligger inom pendlingsavstånd. Den närliggande flygplatsen erbjuder förbindelser till resten av Sverige och övriga världen.

Attraktivt område med ökande tillväxt

Stockholm Arlanda Airport växer så det knakar. Här jobbar redan 17 000 människor. Varje år passerar dessutom 25 miljoner resenärer. Mängden anställda och resenärer ökar årligen. 

  • År 2030 förväntas närmare 50 000 människor arbeta i den nya flygplatsstaden
  • År 2040 beräknas antalet resenärer ha stigit till närmare 40 miljoner

På sikt spås Stockholm och Uppsala att växa ihop och då kommer Airport City Stockholm bli den naturliga knutpunkten och självklara utgångspunkten till övriga världen.

Prova att ha kontor här

Du som är nyfiken på kontor med flygplats har nu möjligheten att prova på det. Vi lånar ut en lokal i SkyCity, för dig som vill testa. Ring oss på 010-109 89 00 så berättar vi mer. 

Upplev miljön redan nu – ta en virtuell rundvandring. 

Broschyr Office One, pdf, 5 Mb

Exempel på planlösning, pdf, 93 kB

Comfort Hotel

Stockholm Arlanda Airport växer och nu byggs storhotellet Comfort Hotel Arlanda Airport i den nya stadsdelen intill flygplatsen. Hotellet beräknas bli drygt 24 000 kvadratmeter fördelat på en basdel med lobby samt en högdel om 13 våningar och en lågdel om 10 våningar. Totalt 503 rum.
 A hotel with people in the foreground

Stockholm Arlanda Airport ska bli den ledande flygplatsen i Skandinavien. Swedavia gör nu en omfattande miljardsatsning för att möta den fortsatt stigande resenärstillväxten och byggnationen är redan i gång. 

Parallellt med utvecklingen av flygplatsen utvecklar Swedavia en ny stadsdel i direkt anslutning till flygplatsen. I den nya stadsdelen byggs det nya hotellet som blir det största flygplatshotellet i Norden och kommer drivas av Nordic Choice Hotels. Bygget beräknas stå färdigt för incheckning av hotellgäster i början av 2020.

Det nya hotellet byggs i direkt anslutning till terminalerna och Sky City – med dess stora utbud av butiker och restauranger. Hotellet blir ett modernt alternativ i vardagslyx till affärshotellen på flygplatsen.

Med Comfort Hotel får Arlanda en äkta hotellrebell att erbjuda sina resenärer. Kedjan har skippat det onödiga och lägger istället allt fokus på bra service, urbana och social ytor och en skön mix av både business och leisure. Hotellet kommer att få en kombinerad lobby och lounge, två restauranger och en skybar med utsikt över flygplanen som startar och landar.

En modern flygplatsstad växer fram

Stockholmsregionen växer och även näringslivet. Allt fler företag behöver nya områden att etablera sig i samtidigt som det finns en önskan att sitta i samlade och väl utvecklade företagsområden med bra service och tillgänglighet.
Visionsbild över framtidens Arlanda med utbyggd terminal och kontor på flygplatsområdet

En modern flygplatsstad växer fram runt Stockholm Arlanda Airport. Visionen är att skapa en levande stadskärna med grönområden och attraktiva arbetsmöjligheter med exceptionell tillgänglighet till regionen, Sverige och hela världen.

Hållbart, kommersiellt och urbant

Här arbetar redan 30 000 människor, 200 företag är etablerade på flygplatsen och närmare 25 miljoner resenärer passerade området under 2016.
Den nya flygplatsstadens mål är att vara hållbar, kommersiell, nära, urban och ekologisk vilket gör projektet till ett världsunikt stadsutvecklingsprojekt. På Swedavia Real Estate bidrar vi till utvecklingen av staden bland annat genom ett flertal olika fastighetsprojekt, dels i vår egen regi och dels tillsammans med partner på olika nivåer och i olika konstellationer.

Airport City Göteborg

Nu har de första spadtagen tagits till det som ska bli Västsveriges första Airport City. Här ska det finnas logistik, handel, attraktioner och kommersiellt utbud, affärs- och kontorsfaciliteter, hotell och konferens. Välkommen till över 2 miljoner kvadratmeter mark.
Visionsbild över Airport City Landvetter

Den framväxande flygplatsstaden ligger där alla vägar sammanstrålar. Eftersom den byggs vid Göteborg Landvetter Airport, blir den en port till Skandinavien.

Höghastighetståg mellan Västsveriges två största städer

En sex mil lång dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg är planerad att byggas. Sträckan Göteborg- Borås är också en länk i en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping.

Snabbt, smidigt och miljövänligt

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska passera i en tunnel under Göteborg Landvetter Airport. Från en ny underjordisk station ska resenärerna smidigt kunna ta sig till avgångs- och ankomsthallarna via hiss eller rulltrappor. Ett riktigt bra miljövänligt alternativ för att resa till och från flygplatsen.

Tågnätet i hela regionen kan utvecklas

En förutsättning för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås är Västlänken, en cirka åtta kilometer lång ny pendeltågsförbindelse genom Göteborg, till största delen i tunnel. Med Västlänken kan tågnätet i hela regionen utvecklas. Fler kommer att kunna pendla snabbare, enklare och med färre byten.

1, 5 miljon framtida besökare

Inom 40 minuter från Airport City bor det 1 200 000 människor. Antalet förväntas växa till 1 750 000 fram till 2030. Och alla är tänkbara besökare till flygplatsstaden, vare sig det gäller arbete eller fritid.

Cargo City

Arlanda är en viktig inkörsport till Skandinavien för flygfrakt världen över samt ett viktigt nav för frakten inom själva Skandinavien. En ökad efterfrågan gör nu att flygplatsen expanderar.
Visionsbild över Cargo City Arlanda

Via Stockholm Arlanda Airport fraktas redan idag 250 000 ton gods med flyg per år. DHL, FedEx, Korean Air Cargo, TNT, Turkish Airlines Cargo, UPS och JetPak är några exempel på de stora aktörer som redan hittat hit. 

Stockholmsregionens tillväxt kombinerat med det nya Cargo City innebär att detta är ett av de mest unika och intressanta lägen för frakt- och logistikverksamhet i Skandinavien.

Cargo City – 150 000 kvadratmeter

Nya Cargo City innebär cirka 150 000 kvadratmeter frakt- och logistikbyggnader i de södra delarna av flygplatsen. Säkerhet är givetvis viktigt och därför designas området för att möta både dagens och morgondagens krav.

Cargo City kommer att läggas inom en Freight Zone vilket innebär att allt gods som transporteras in i området kontrolleras i enlighet med kommande regler från bland annat de amerikanska luftfartsmyndigheterna.

Logistic City

Välkommen till Logistic City – en plats för blandad internationell verksamhet och med möjligheter för företag, stora som små, att synas i ett utmärkt läge i direkt anslutning till E4:an.

Logistic City är en del av Airport City Stockholm. Området på 100 hektar är en utvecklingsbar och flexibel mötesplats för handel, industri, trafikantservice, hantverkslokaler och logistik, strategiskt placerad i korridoren mellan Arlanda flygplats och E4:an. Här finns möjligheter för ditt företag att få tillgång till Arlanda Citys snabba tillväxt för att kunna expandera och utvecklas i en hållbar och snabbväxande omvärld.

Logistic City utgörs av två områden

Logistic City utgörs av två områden. Logistic City 1 är inkörsport och planlagd för trafikantservice såsom hotell, restauranger, fordons- och bränsleservice. Vidare finns plats för företagsverksamhet, handel, lätt industri, teknikbyggnader för datacampus med mera. Logistic City 2 är en förlängning av den redan planlagda marken och kommer till exempel husera den framtida Air Cargo-lokaliseringen. Området är lättillgängligt för alla transportmedel och utgör den perfekta plattformen för speditörer, transportörer inom frakt, flygfrakt och större logistikföretag.

En idealisk bas och attraktiv arbetsmiljö

Med sitt strategiska läge är Logistic City, med skyltläge mot E4:an, en idealisk bas för utåtriktade små och medelstora svenska och internationella handelsföretag inom många sektorer såsom bygg, mode, fritid, transport med mera. Företag som vill bli en del av Airport Citys tillväxtambitioner och nå både Stockholms- och Uppsalamarknaden. Vi erbjuder också mark och byggnader för hantverks- och industrihus samt yrkesbutiker. En etablering i Logistic City innebär en attraktiv arbetsmiljö och tillgänglig arbetsplats med trevliga bostadsområden i Märsta på cykelavstånd.