Swedavia reklam - Global mötesarena för varumärken och människor

Om Swedavia Reklam

Avgångshallen Göteborg Landvetter Airport

Via Swedavia Reklam får du tillgång till en helt unik mötesarena, där ditt varumärke exponeras i ett positivt och lustfyllt sammanhang för en internationell publik. Bredden och flexibiliteten i utbudet med de digitala och analoga reklamlösningarna, till mera permanenta pop-ups, ger dig en fantastisk produktmix med en enorm geografisk räckvidd.

Uppehållstiden för de allra flesta besökare uppgår till över en timme, vilket är en stor fördel för ditt varumärke. Dessutom är besökarna mer vänligt inställda till reklam på flygplatsen än i andra sammanhang, vilket ger möjligheten att repetera budskapen flera gånger. Allt mäts löpande via en unik mätmetod där vi säkrar dina kontakter under hela kundresan, och ser till att intrycken består hos mottagarna långt efter att de lämnat flygplatsen.


Flygplatser är moderna mötesplatser för resor, möten, affärer och nöjen och varje år passerar miljontals människor Swedavias flygplatser. Swedavia Reklam skapar anpassade lösningar för att du som kund ska uppnå optimal effekt av din reklamkampanj.

På flygplatserna finns chansen att ta ut svängarna och marknadsföra varumärken utöver det vanliga. Och med stora utrymmen och exklusiva format med strategiska placeringar har vi skapat förutsättningar för att nå ut med budskap så effektivt som möjligt.

Köpstarka målgrupper och hög räckvidd

Varje vecka passerar drygt tusentals resenärer våra flygplatser. På flygplatserna spenderar resenärerna i snitt 90 minuter på flygplatsen innan avresa. Flygplatser är positivt laddade miljöer som signalerar spänning och förväntan, och majoriteten av resenärerna är mottagliga för förändring och tillhör en köpstark målgrupp. Det är därför särskilt tacksamt att kommunicera med dessa. Hos oss på Swedavia erbjuds möjligheter att nå exklusiva B2B- och B2C-målgrupper med både numerär och geografisk räckvidd, som är lätta att kommunicera med och som befinner sig på samma plats under lång tid.

Unik kunskap om resenärerna

Vi på Swedavia arbetar konstant med att utveckla atmosfär och utbud på flygplatserna för att göra resenärernas vistelse behaglig. Vi genomför därför kontinuerligt resvaneundersökningar och trendspaningar. Det gör att vi har omfattande och unik kunskap om hur resenärerna beter sig, vad deras uppfattning om resande och våra flygplatser är och vad de önskar se i framtiden. Med denna kunskap som grund optimerar vi även reklamaffären på flygplatserna för att kunna erbjuda moderna produkter och skräddarsydda marknadsföringslösningar där målgrupperna befinner sig och som är attraktiva för våra kunder.

Produkter

Reklamplatser Stockholm Arlanda Airport

Vi erbjuder ett brett utbud av exponeringsmöjligheter och reklamplatser. Med stora utrymmen och exklusiva format med strategiska placeringar har vi skapat förutsättningar för att nå ut med budskap så effektivt som möjligt.

Resenärernas uppehållstid på flygplatserna är lång och du som reklamkund har stora möjligheter att följa och kommunicera med dem under hela flygplatsvistelsen, från det att de anländer till flygplatsen till avresa och ankomst till slutdestinationen.

Analogt, digitalt eller eventytor

Analoga format så som vepor och bakbelysta ljuslådor är vanliga exponeringsytor på Swedavias flygplatser. Format och placering är strategiskt anpassade för maximal genomslagskraft. Digital Out of Home är ett interaktivt och mycket anpassningsbart format som erbjuder stora möjligheter att skräddarsy kampanjer och budskap för att uppnå ultimat räckvidd, synlighet och impact.

Vårat utbud av digitala exponeringsmöjligheter består av två rikstäckande digitalt nätverk med närmare 300 skärmar fördelade på de tio flygplatserna, samt ett antal storskärmar placerade på utvalda flygplatser. Det stående digitala nätverket består av skärmar strategiskt placerade i de största resenärsflödena där hög räckvidd uppnås, och genom gateserien, bestående av skärmar i landskapsformat, kan budskap förstärkas ytterligare i de områden där resenärerna befinner sig under längre tidsperioder. Utöver det här, finns en massor olika eventytor som lämpar sig för båda nyanseringar eller rena promotion ytor.  Våra undersökningar och kampanjmätningar visar att resenärerna uppskattar när det händer saker runtom dem och att reklamen bidrar till en bra atmosfär. Eventytor finns på alla Swedavia-flygplatser och är placerade i de största resenärsflödena. Interagera med resenärerna genom det personliga mötet och ge dem en upplevelse i samband med flygplatsbesöket.


Övrig media

Vi erbjuder även en rad olika analoga format som ger dig som reklamkund frihet att utforma en egen karaktär på reklamytan och de budskap som du vill nå ut med. Reklamytorna blir genom sina storlekar och centrala placeringar oundvikliga blickfång för resenärerna. Vägg- och fönsterytor är stora och anpassningsbara format, branda upp hela resenärsflöden eller välj att synas på tusentals bagagevagnar eller värdelådor på flygplatserna.


Tidningar

Resenären tillbringar i snitt 90 minuter på flygplatsen och mycket av den tiden spenderas i gate i väntan på boarding. Att placera tidningar, broschyrer eller presentationsmaterial i Swedavias tidningsställ ger bidrar till ett bra serviceutbud för resenärerna och gör att du som reklamkund kan nå ut till samtliga.

Prislistor

Reklamytor

Följ oss på LinkedIn

Kontakt

Airport-Advertising_Christer-Skeppner

Christer Skeppner

Försäljningschef

Stockholm Arlanda Airport

Airport-Advertising_Peter-Falkenang

Peter Falkenäng

Key Account Manager

Sjukskriven. Kontakta Christer Skeppner.

Stockholm Arlanda Airport

Airport Advertising_Veronica Ljungberg

Veronica Ljungberg

Head of International Agencies & Key Account Manager

Stockholm Arlanda Airport

Airport Advertising_Christer Krusfeldt

Christer Krusfeldt

Head of International Agencies & Key Account Manager

Stockholm Arlanda Airport

Airport-Advertising_Christian-Welin

Christian Welin

Key Account Manager

Stockholm Arlanda Airport

Ett foto på Veronica Wollberg

Veronica Wollberg

Regional Account Manager

Ansvar för Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport och regionala flygplatser (Malmö, Luleå, Umeå, Åre Östersund, Visby, Ronneby och Kiruna)

Airport-Advertising_Pia-Jerkerus

Pia Jerkérus

Säljkoordinator och administration

Stockholm Arlanda Airport

Ett foto av Katrin Bäckman, en blond kvinna med galsögon och blå scarf

Katrin Bäckman

Produktansvarig Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport