Resande och covid-19

Våra resenärers hälsa och trygghet är vår största prioritet - tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

Swedavia följer utvecklingen dag för dag och står i ständig kontakt med Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter. På våra flygplatser följer vi även den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA:s riktlinjer som har tagits fram för att minska smittspridning i samband med covid-19. Du kan därför uppleva att vi har andra rekommendationer på flygplatsen än i samhället i övrigt.