På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Hållbar utveckling som strategisk inriktning

När kraven ökar på företag att ta miljöansvar, socialt ansvar och att vara ekonomiskt långsiktiga, uppstår det konkurrensfördelar för de företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

Hållbar utveckling som strategisk inriktning

Illustration Swedavias hållbarhetshjul

För att ge oss legitimitet att växa och utvecklas på lång sikt arbetar Swedavia med alla tre hållbarhetsdimensionerna – social utveckling, ekonomi och miljöhänsyn – i kombination med kunden i fokus. Det är hållbar utveckling för Swedavia.

Swedavias uppdrag, vision, affärsidé och värderingar definierar tillsammans med hållbar utveckling vår affär. Vi har utgått från en analys av vår omvärld, våra intressenter och hållbar utveckling när vi byggt upp våra strategier. Sedan har vi samlat strategierna inom vad vi kallar vårt hållbarhetshjul. Det har skett förbättringar inom alla hållbarhetsdimensioner sedan Swedavia bildades 2010.

Kund

 • Värdeskapande avationaffär
 • Värdeskapande kommersiell affär
 • Nöjdare resenärer
 • Operativ excellens
 • Den digitaliserade flygplatsen

Ekonomi

 • Värdeskapande fastighetsaffärer
 • Rätt kapacitet och hög effektivitet

Miljö

 • Proaktivt miljöarbete

Socialt

 • Hög säkerhet
 • Utvecklande ledarskap och medarbetarskap
 • Affärsstärkande externa relationer