På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Swedavia skapar värde

Swedavia skapar värde för sina kunder, det vill säga resenärer, flygbolag och hyresgäster, genom att kombinera tillgång till infrastruktur med dels direkta tjänster i egen regi, dels indirekta tjänster i strategiskt samarbete med hyresgäster, partners och kunder. Swedavia investerar i nödvändig flyginfrastruktur, kommersiella fastigheter, egna medarbetare samt miljörelaterade åtgärder.

Swedavia skapar värde

De insatser som Swedavia behöver för att skapa värde finns på tre områden. Ett område är kapital, materiellt, immateriellt eller finansiellt, som gör det möjligt att utveckla och finansiera verksamheten.

Nästa är de leverantörer som bidrar med tjänster och varor som kompletterar och förstärker värdekedjan. Det tredje är medarbetarna som bidrar med fysiska insatser och kompetenser. Det genomgående hållbarhetsperspektivet är basen för Swedavias värdekedja.

Tillför värde till samtliga kundgrupper

Genom stordriftsfördelar, en uppbyggd kompetens inom såväl kundbeteende som flygverksamhet i stort och strategisk samverkan med partners, kan Swedavia tillföra värde till samtliga sina kundgrupper.

Fastighetsverksamheten skapar värde genom att generera en del av det investeringskapital som är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa svensk flygplatskapacitet och vidareutveckla affären. Den kombinerade affären bygger på konkurrenskraftiga avgifter gentemot dem som använder infrastrukturen. Detta gör flygplatsen mer attraktiv för flygbolagen och bidrar på så sätt till att driva ett ökat resande, som i nästa led generar högre intäkter inom andra verksamhetsområden.

Swedavia skapar värde för sina kunder, det vill säga resenärer, flygbolag och hyresgäster, genom att kombinera tillgång till infrastruktur med dels direkta tjänster i egen regi, dels indirekta tjänster i strategiskt samarbete med hyresgäster, partners och kunder.

Swedavia investerar i nödvändig flyginfrastruktur, kommersiella fastigheter, egna medarbetare samt miljörelaterade åtgärder. De insatser som Swedavia behöver för att skapa värde finns på tre områden.

Ett område är kapital, materiellt, immateriellt eller finansiellt,som gör det möjligt att utveckla och finansiera verksamheten. Nästa är de leverantörer som bidrar med tjänster och varor som kompletterar och förstärker värdekedjan. Det tredje är medarbetarna som bidrar med fysiska insatser och kompetenser.

Hållbarhetsperspektivet är basen

Det genomgående hållbarhetsperspektivet är basen för Swedavias värdekedja. Genom stordriftsfördelar, en uppbyggd kompetens inom såväl kundbeteende som flygverksamhet i stort och strategisk samverkan med partners, kan Swedavia tillföra värde till samtliga sina kundgrupper.

Fastighetsverksamheten skapar värde genom att generera en del av det investeringskapital som är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa svensk flygplatskapacitet och vidareutveckla affären.

Den kombinerade affären bygger på konkurrenskraftiga avgifter gentemot dem som använder infrastrukturen. Detta gör flygplatsen mer attraktiv för flygbolagen och bidrar på så sätt till att driva ett ökat resande, som i nästa led generar högre intäkter inom andra verksamhetsområden.

Swedavia skapar värde för:

Resenären  

Genom tillgång till en modern och kundanpassad flygplats med attraktiva destinationer och ett stort kommersiellt utbud. Detta bygger på nära samverkan med de kommersiella aktörer som trafikerar och verkar på flygplatserna.

Flygbolagen

Genom tillgång till moderna och väl fungerande flygplatser med konkurrenskraftiga avgiftsnivåer, placerade på attraktiva destinationer. Detta driver ökande resandeströmmar för flygbolagenoch därmed lönsamhet.

Hyresgästerna  

Genom tillgång till funktionella och attraktiva lokaler för retail, food & beverage, kontor samt lager och logistik.

Om Swedavia framgångsrikt och lönsamt driver sin verksamhetskapar det värde på nationell nivå. Ägaren, den svenska staten,får god avkastning på det kapital som satts in. Dessutom knyter Swedavia ihop regioner och kopplar ihop Sverige med omvärlden. Därigenom skapas utrymme för möten och affärsmöjligheter, något som leder till social utveckling, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.