På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Fastighetsutveckling – för en levande flygplatsstad

Behovet av att utveckla Swedavias flygplatser ökar i och med det ökande antalet passagerare. Genom att samtidigt tillvarata de goda kommunikationerna nära flygplatserna skapas förutsättningar för både tillväxt, arbetstillfällen och lokalt företagande.

Fastighetsutveckling – för en levande flygplatsstad

För närvarande pågår flera projekt inom Swedavia för att utveckla området runt våra flygplatser till så kallade flygplatsstäder. Detta fenomen sker på många ställen i världen och flygplatsstäder har etablerats vid flera internationella flygplatser.

Ökat intresse för att exploatera marken runt flygplatsen

I samband med att Stockholm Arlanda Airport växer sig allt starkare som nav på den nordiska flygmarknaden ökar intresset för att exploatera marken runt flygplatsen. Området kring Stockholm Arlanda Airport är ett av Sveriges viktigaste kommunikationscentrum och dessutom en viktig knutpunkt för hela Mälardalen. Flygplatsområdet passar bra för fastighetsutveckling tack vare förbindelserna till övriga landet och det korta avståndet till centrala Stockholm.

Levande flygplatsstad med statskärna och attraktiva arbetsområden

Vår vision är att skapa en regional, nationell och internationell flygplatsstad med en levande stadskärna och attraktiva arbetsområden. I dagsläget är det cirka 20 000 personer som arbetar på
och i anslutning till Stockholm Arlanda Airport, men mot bakgrund av den hastighet som Stockholm växer är det enligt våra beräkningar möjligt att detta antal blir 50 000 redan 2030.

För företag erbjuder läget vid flygplatsen god infrastruktur med gångavstånd till resten av världen. Flygplatsens förutsättningar och företagens behov skapar goda möjligheter att tillsammans utveckla en flygplatsstad inspirerad av internationella förlagor.

SkyCity Office One - den första kontorsbygganden

Ett projekt som har påbörjats är kontorskomplexet SkyCity Office som kommer att bestå av flera hus och ha en totalyta på mer än 20 000 kvadratmeter. I detta komplex är SkyCity Office One, ritad av arkitekten Thomas Sandell, den första kontorsbyggnaden som kommer att uppföras.

Ett liknande arbete med fokus på utvecklandet av en flygplatsstad har initierats vid Göteborg Landvetter Airport.