Frågor och svar om TransQ

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om kvalificeringssystemet TransQ, som Swedavia använder vid upphandlingar och inköp.

Vad är TransQ?

TransQ är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för transportsektorn i Norden. Det används av inköpare för att ha validerad och uppdaterad leverantörsinformation samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Med mer än 2 450 kvalificerade leverantörer inom ett stort urval produkter och tjänster möjliggör TransQ ett rättvist, öppet och transparent sätt att välja leverantör. Detta bidrar till en enklare upphandlingsprocess som även öppnar för nya affärsmöjligheter för både inköpare och leverantörer.

Vad är Achilles?

Achilles hjälper organisationer att reducera risker, kostnader och tid vid upphandlingar och leverantörsuppföljning. Företaget samlar in och validerar leverantörsinformation samt utför tusentals revisioner årligen, för att förse inköpare med tillförlitlig leverantörsinformation. Achilles äger och driver TransQ.

Varför är Swedavia med i TransQ?

Swedavia AB är medlem i TransQ för att effektivisera upphandlingsprocessen och för att dela leverantörsbas med de övriga inköpsorganisationer i TransQ. Detta innebär också en bättre kontroll och uppföljning av leverantörsinformation, som ekonomiska nyckeltal, organisation, hållbarhetsfrågor, miljö, kvalitet och så vidare.
Varför ska jag som leverantör använda TransQ?

TransQ är en möjlighet för ditt företag att synas när inköpare väljer ut leverantörer för anbud. Med kvalificering i TransQ kan du:

  • Skapa nya affärsmöjligheter. Visa upp dina produkter och tjänster för nästan 500 individuella inköpare från tolv organisationer. Att synas och vara sökbar i TransQ innebär att du kan hittas och väljas ut för anbud direkt från TransQ, även när upphandlingen inte annonseras.
  • Öka trovärdigheten. Med en kvalificering i TransQ kan du enkelt visa ditt företags förmåga att uppfylla branschkraven.
  • Minska omkostnader. Du behöver bara fylla i ditt företags uppgifter en gång för att bli synlig för flera inköpsorganisationer inom transportsektorn i Norden. Inköpare kan när som helst under anbudsprocessen leta upp och se din information i TransQ.
  • Få konkurrensfördelar. Med TransQ positionerar du företaget och får synlighet för alla de största inköpsorganisationerna i sektorn. Med TransQ:s revisionsprogram får du möjlighet att synliggöra ditt företags styrkor och förbättra trovärdigheten ytterligare.

Vad kostar det att registrera sig i TransQ?

TransQ medför en årlig administrativ avgift som är baserad på antal produkt- och tjänstekoder. Att vara kvalificerad leverantör i TransQ betyder att vara synlig som leverantör inte bara för Swedavia utan även för övriga inköpsorganisationer i TransQ, som till exempel Trafikverket, SL, norska Flytoget, danska järnvägstrafikbolaget DSB, norska Jernbaneverket, med flera.

Antal koder Avgift Avgift inkl. 25 % moms
1-3 4 900 SEK 6 125 SEK
4-8 5 900 SEK 7 375 SEK
9-19 6 900 SEK 8 625 SEK
>20 9 900 SEK 12 375 SEK

 

Hur fungerar det?

Efter att du som leverantör kvalificerar dig i TransQ blir din information tillgänglig för alla inköpare i Swedavia och TransQ. Inköpare kan söka med olika sökkriterier, såsom produkt- och tjänstekoder, finansiella nyckeltal och hälso-, säkerhet-, miljö-, och kvalitetsstandarder, för att identifiera lämpliga leverantörer vid alla typer av inköp. Som resultat får inköparen en lista med leverantörer som uppfyller angivna kriterier. Listan kan användas antingen som en slutgiltig anbudslista eller som ett första urval inför fler frågor.

Behöver Swedavias ramavtalsleverantörer gå med?

Samtliga leverantörer som i framtiden vill vara med och lämna anbud på Swedavias upphandlingar behöver gå med i TransQ. Swedavias nuvarande avtal påverkas inte, men vid ny upphandling av dessa ramavtal behöver även nuvarande ramavtalsleverantörer kvalificera sig i den gemensamma leverantörsbasen.

Behöver Swedavias leverantörer som redan är med i TransQ kvalificera sig igen?

Om en Swedavialeverantör sedan tidigare är kvalificerad i TransQ på uppdrag av Trafikverket, Jernbaneverket eller någon annan inköparorganisation som använder TransQ, behöver leverantören inte vidta några åtgärder. Den tidigare TransQ-kvalificeringen gäller även för Swedavia.

Hur länge gäller kvalificeringen?

Kvalificeringen i TransQ gäller i upp till 12 månader och ska uppdateras före periodens utgång. Leverantören kan uppdatera informationen när som helst genom att beställa en deluppdatering.

Vad gör jag om jag har glömt mitt lösenord till TransQ?

Kontakta TransQ:s administration via e-post: transq@achilles.no

Kan leverantören se kommande upphandlingar?

TransQ är ett leverantörsregister som används av inköpare i transportsektorn vid urvalssökning. Upphandlingar och annonser publiceras inte i TransQ.

Vem kan se leverantörsinformationen?

Endast inköparna som har tillgång till TransQ:s sökprogram kan se den. Leverantörsinformationen är inte synlig för andra leverantörer.

Kan leverantören se sökstatistiken?

Endast inköpare har tillgång till sökprogrammet kan se sökstatistik. Leverantörerna kan inte se hur många gånger och av vilka företag de har blivit uppsökta.

Behöver jag som Swedavias leverantör ansluta mig till TransQ om jag redan är kvalificerad i andra Achillesnätverk?

Achilles administrerar olika nätverk för olika sektorer. Att vara ansluten till ett nätverk innebär inte kvalificering i samtliga.