Business Park – en del av Airport City Göteborg

Nu finns en unik möjlighet för företag att etablera sig i toppmoderna lokaler i ett utmärkt läge – nära hemmet, övriga Sverige och resten av världen. Med start 2021 utvecklas en företagspark intill Göteborg Landvetter Airport, mitt i den nya flygplatsstaden.

Business Park 1, Airport City Göteborgs första företagspark, erbjuder cirka 60 000 kvadratmeter markarea – för verksamheter, showroom, mindre lager och kontor.

Byggstart 2021

Områdets väl synliga och lättillgängliga placering vid riksväg 40 och infarten till flygplatsen ger ett optimalt skyltläge för de företag som etablerar sig här. Byggstart planeras till 2021.

Airport City Göteborg, flygplatsstaden med lager- och logistikverksamheter, kontor, hotell, handels- och arbetsplatser, utvecklas av Swedavia tillsammans med partners, i direkt anslutning till Göteborg Landvetter Airport. Flygplatsstaden växer fram etappvis och beräknas vara fullt utbyggd 2045.

Mer information  

Här finns mer information Business Park 1:
Informationsblad: Business Park 1 (pdf)

Kontakt

Vill du etablera verksamhet eller är du intresserad av att utveckla området med oss? Kontakta Robert Lenzi, Head of Property Development, Swedavia Real Estate: 076-867 97 48 eller robert.lenzi@swedavia.se

Visionsbild: Krook & Tjäder