Handel och upplevelser – en del av Airport City Göteborg

Vid infartsvägen till Göteborg Landvetter Airport planeras utvecklingen av ett regionalt köpcenter, en storskalig modern anläggning med ett utbud utöver det vanliga.

Ett centrum för handel och upplevelser planeras mitt i flygplatsstaden – intill flygplatsen och riksväg 40. Här vill Swedavias samarbetspartner Sjölyst AS skapa en helt ny typ av shoppingupplevelse med ett tilltalande utbud av service och produkter som attraherar en bred målgrupp – invånare i regionen, resenärer, flygplatsmedarbetare, verksamma i Airport City Göteborg och andra besökare. En inspirerande plats för framtidens handel helt enkelt.

Airport City Göteborg, flygplatsstaden med lager- och logistikverksamheter, kontor, hotell, handels- och arbetsplatser, utvecklas av Swedavia tillsammans med partners, i direkt anslutning till Göteborg Landvetter Airport. Flygplatsstaden växer fram etappvis och beräknas vara fullt utbyggd 2045.

Kontakt

Vill du veta mer om möjligheterna i Airport City Göteborg eller är du intresserad av att utveckla området med oss? Kontakta Robert Lenzi, Head of Property Development, Swedavia Real Estate: 076-867 97 48 eller robert.lenzi@swedavia.se

Visionsbild: Krook & Tjäder