Airport City Stockholm

Airport City Stockholm är ett utvecklingsprojekt som drivs gemensamt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding.

Skissbild Office One

Airport City Stockholm omfattar ett område på cirka 800 hektar. Tillsammans har de tre partnerna nu utarbetat en vision för att leda utvecklingen av flygplatsstaden.

Stockholmsregionen växer och även näringslivet. Allt fler företag behöver nya områden att etablera sig i samtidigt som det finns en önskan att sitta i samlade och väl utvecklade företagsområden med bra service och tillgänglighet.

Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding har tillsammans utarbetat en vision: skapa en modern flygplatsstad, med en levande stadskärna och attraktiva arbetsområden, som med sitt läge har exceptionell tillgänglighet till regionen, Sverige och världen.

En gemensam stadsbyggnadsstrategi har också tagits fram vilket är ett bevis på de tre partnernas gemensamma strävan och ett verktyg för att snabbt nå visionen.

Läs mer om Airport City Stockholm (nytt fönster)

Nyheter och pressinformation (nytt fönster)

Läs mer om stadsbyggnadsstrategin (nytt fönster)

Perfekt läge med närhet till övriga världen

Läget för Airport City Stockholm är svåröverträffat: vid Sveriges största flygplats Arlanda, mellan Stockholm och Uppsala med närheten till järnväg, väg och flyg och övriga världen växer flygplatsstaden fram. Här arbetar redan 20 000 människor, 200 företag är etablerade på flygplatsen och närmare 22,5 miljoner resenärer passerade området under 2014.

Den nya flygplatsstadens mål är att vara hållbar, kommersiell, nära, urban och ekologisk vilket gör Airport City Stockholm till ett världsunikt stadsutvecklingsprojekt.

Stadsdelar i flygplatsstaden

Flygplatsstaden ska bestå av sex stadsdelar, var och en med sitt unika syfte. Citykärnan SkyCitys första kontorsbyggnad som byggs är SkyCity Office One.

1. SkyCity: flygplatsstadens citykärna som ska ge en känsla av att redan vara i Stockholms innerstad

2. Park City: flygplatsens entré och ett grönskande parkområde som knyter samman området med övriga stadsdelar

3. DriveLAB Stockholm: kunskapskluster för utveckling av framtidens fordonsindustri

4. Företagsområdet i Märsta: redan etablerat företagsområde med bra service och väl integrerad med Märsta.

5. Cargo city – Frakt och logistik vid flygplatsen: direkt anslutning till flygplatsen med fokus på frakt och logistik.

6. Logistic Center – Rosersberg logistik vid E4:an: logistiknod med lagerbyggnader och stora parkerings- och angöringsytor.