Student

Som student finns det flera möjligheter att lära känna oss på Swedavia och det är av stor vikt för oss att få en inblick i vad framtida medarbetare efterfrågar hos en arbetsgivare. Här läser du mer om Swedavias Traineeprogram och Tekniksprånget.

Två kvinnor tittar på en dator

Swedavias traineeprogram

Som trainee hos oss blir du en del av Swedavia. Vi vill fånga framtidens kompetens och vi letar efter dig som vill vara med och tillsammans med oss skapa framtidens flygplatser.

Traineeprogram pågår under tolv månader med start i september. Eftersom vår verksamhet ständigt är under utveckling varierar det från år till år inom vilka avdelningar vi söker traineer. Varje år väljer vi noga ut avdelningar där vi ser att du som trainee kan få möjlighet att utvecklas maximalt.

Din tid som trainee

Som trainee hos oss kommer du att utmanas inom olika fokusområden i vilket teori varvas med praktik.

Du kommer att få en bred kunskap om Swedavias organisation, uppdrag, tjänster, verksamhetsområden, arbetsmetoder och företagskultur. Du en självklar deltagare på ledardagar och du kommer delta i utbildningar för att få fördjupad kunskap om vårt ledarskap och våra värderingar samt vårt uppdrag och vår affär.

Förutom att du kommer till en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär så får du en avtalsenlig lön och ta del av de förmåner medarbetare på Swedavia har. Vi förväntar oss att du som söker vårt program är motiverad att gå igenom hela programmet och sedan ser dig i en roll inom Swedavia efter programmets slut.

En framtid med Swedavia

Vi bidrar dagligen till Sveriges nationella och internationella tillgänglighet. Med starkt fokus på hållbarhet ser vi att olikheter och mångfald berikar, vi ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som företag. Du kommer att få skapa värde och bidra i utmaningar på organisation- och samhällsnivå när vi bygger framtidens flygplatser.

Certifierat program

Vårt traineeprogram är certifierat av TraineeGuiden. 

Två kvinnor med bygghjälmar och varseljackor på en byggarbetsplats

Tekniksprånget

Tekniksprånget drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket med syfte att få ungdomar att studera vidare inom tekniska utbildningar.

Swedavia har sedan hösten 2013 tagit emot flera tekniksprångare varje termin. Genom att medverka i Tekniksprånget vill vi på Swedavia visa mångsidigheten av vad ingenjörsyrket kan innebära och ge möjligheten att upptäcka vilket varierande och utvecklande arbete vi erbjuder dig som blivande ingenjör. Vi vill också få en chans att träffa dig som studerar och vara en del i din utveckling. Genom att vara med i Tekniksprånget vill vi helt enkelt ge flera möjligheten att upptäcka ingenjörsyrket.

Tekniksprånget är en unik satsning för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning genom att ge unga chansen att praktisera som ingenjör under fyra månader. Ungdomar under 21 år och som har tagit studenten från gymnasieskolans natur- eller teknikprogram är behöriga att söka till denna kvalificerade praktik.