På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Student

Är du studerande och nyfiken på Swedavia?

Som student finns det flera möjligheter att lära känna oss på Swedavia, till exempel genom prao, praktik, exjobb och trainee.
Lisa Månsson på Tekniksprånget

Du får lära dig mer om oss som företag och alla de yrken som finns runt om på våra flygplatser. Du får samtidigt värdefulla erfarenheter att ta med dig på din väg mot arbetslivet. Vi på Swedavia får en bra inblick i vad framtida medarbetare efterfrågar hos en arbetsgivare.

Praktik

Det finns ett stort intresse för att göra praktik på Swedavia.
En medarbetare

Vi har som en del i vårt hållbarhetsarbete valt att satsa på två huvudspår gällande praktik här hos oss. Det ena är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och det andra är med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) genom deras satsning Tekniksprånget. Här läser du mer om Tekniksprånget.

Som praktikant hos Swedavia får du uppleva en hållbar och attraktiv arbetsplats. Vi vill med detta samtidigt bidra till det samhälle vi finns och verkar i.

Arbetsförmedlingen

  • Swedavia och Arbetsförmedlingen har ett samarbete för att minska avstånd till arbetsmarknaden för de personer som står långt ifrån ett arbete idag.
  • Arbetspraktiken pågår under tre månader och vänder sig till långtidsarbetslösa ungdomar, inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar, nyanlända akademiker eller personer med olika funktionsförmågor.
  • Antalet praktikanter vid var och en av våra tio flygplatser bestäms utifrån möjligheten att erbjuda handledning.
  • Som praktikant får du en möjlighet att tillgodose dig arbetspraktik för att därigenom öka möjlighet till anställning.
  • Samarbetet avser även stärka arbetsförmedlarnas kompetens med kunskaper om yrken och karriärvägar inom Swedavia.

Ansökan till våra praktikplatser sker genom Arbetsförmedlingen. Kontakta din lokala Arbetsförmedling för mer information.

Tekniksprånget

Tekniksprånget drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket med syfte att få ungdomar att studera vidare inom tekniska utbildningar.
Fyra personer med svarta kavajer

Tekniksprånget är en unik satsning för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning genom att ge unga chansen att praktisera som ingenjör under fyra månader. Ungdomar under 21 år och som har tagit studenten från gymnasieskolans natur- eller teknikprogram är behöriga att söka till denna kvalificerade praktik.

Swedavia har sedan hösten 2013 tagit emot flera tekniksprångare varje termin. Genom att medverka i Tekniksprånget vill vi på Swedavia visa mångsidigheten av vad ingenjörsyrket kan innebära och ge möjligheten att upptäcka vilket varierande och utvecklande arbete vi erbjuder dig som blivande ingenjör. Vi vill också få en chans att träffa dig som studerar och vara en del i din utveckling. Genom att vara med i Tekniksprånget vill vi helt enkelt ge flera möjligheten att upptäcka ingenjörsyrket!

Några av Swedavia tidigare tekniksprångare:

”Insikten i att en civilingenjör kan jobba i princip var som helst, med vad som helst blev väldigt tydligt i och med praktiken på Koncern Miljö och de människor jag fick träffa”.
Clara som gjorde sin praktik hösten 2013, idag läser hon till civilingenjör- industriell ekonomi.

”Min praktik har gett mig en erfarenhet och ett självförtroende att gå in i denna bransch med. Det var under min praktik jag vågade ta det sista steget att söka utbildningen jag går idag, civilingenjör med inriktning industriell ekonomi, vilket är det bästa beslut jag någonsin tagit!”.
Isabella som gjorde sin praktik våren 2015.

"Min praktik gav mig en breddad förståelse för flygplatsers funktionalitet och roll i samhället vilket frambringade en stor vilja att även senare i livet ha det som arbetsplats."
Fredrik som gjorde sin praktik hösten 2013, idag läser han till högskoleingenjör inom kvalitetsutveckling och ledarskap.

Följ gärna våra tekniksprångare på Instagram: @swedavia_teknikspranget

Titta på film om Tekniksprånget (nytt fönster)

Läs mer om Tekniksprånget här (nytt fönster)

Trainee

Som trainee hos Swedavia blir du en del av den spännande resebranschen.
Fyra människor håller upp skylt med orden "tack"

Swedavias traineeprogram

Som trainee hos oss blir du en del av Swedavia, en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för vår affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor och har 2 400 medarbetare.

Swedavias traineeprogram börjar 1 september varje år och pågår i tolv månader. Ansökningsperioden öppnar i slutet av december och programmet med dess inriktningar annonseras under ”Lediga jobb”.

Din tid som trainee och anställning

Som trainee hos oss på Swedavia kommer du att utmanas inom olika fokusområden i vilket teori varvas med praktik.

Du kommer att få en bred kunskap om Swedavias organisation, uppdrag, tjänster, verksamhetsområden, arbetsmetoder och företagskultur. Vidare kommer du att få arbeta med olika arbetsuppgifter och inom olika verksamhetsområden för att lära dig vår verksamhet från grunden och skapa ett kontaktnät inför din framtida karriär hos på Swedavia.

Dessutom är du en självklar deltagare på Swedavias ledardagar och du kommer delta i utbildningar och seminarier för att få fördjupad kunskap om vårt ledarskap och våra värderingar samt vårt uppdrag och vår affär.

Förutom att du kommer till en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär så får du en avtalsenlig lön och ta del av de förmåner medarbetare på Swedavia har.

Vi förväntar oss att du som söker vårt program är motiverad att gå igenom hela programmet och sedan ser dig i en roll inom Swedavia efter programmets slut.

En framtid med Swedavia

Vi på Swedavia bidrar dagligen till Sveriges nationella och internationella tillgänglighet. Vi vill ta del av och fånga framtidens kompetens och söker dig som vill bli en av Swedavias framtida hållbara ledare eller specialist.

Med starkt fokus på hållbarhet ser vi att olikheter och mångfald berikar, vi ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som företag och med vårt traineeprogram vill vi tillföra Swedavia unga ledare och stötta dessa i deras personliga och yrkesmässiga utveckling. Du kommer att få skapa värde och bidra i utmaningar på organisation- och samhällsnivå när vi bygger framtidens flygplatser.

Hos Swedavia blir du en del av en verksamhet i en spännande bransch. Resebranschen är en av världens största och den växer fort. På Swedavias flygplatser möts hela världen, varje dag. Det innebär en mångfald av förväntningar, förhoppningar, behov och önskemål.

Vi finns från Malmö i söder till Kiruna i norr och erbjuder jobb inom många olika yrkesområden och roller. Som medarbetare har du därför ett flertal karriärmöjligheter, du kan avancera inom ett område, arbeta mer specialiserat eller engagera dig i intressanta projekt.