I navet av svensk flygplatsverksamhet under utveckling

En flygplats är en komplex miljö med många olika utmaningar där miljontals resenärer passerar årligen.

Resandet ökar från år till år, tekniker utvecklas, nya destinationer tillkommer och våra resemönster ändras. Detta ställer krav på kapaciteten vid flygplatserna, vilka därför ständigt utvecklas med såväl ombyggnation som utbyggnation för att kunna möta kundernas krav och önskemål.

Det är här vi på Swedavia Konsult verkar och gör skillnad

Vi genomför uppdrag och deltar i arbeten i och utanför terminaler, på rullbanor och uppställningsytor, men även inom verksamhetsutveckling, främst för Swedavias men även för andra kunders flygplatser.

Med spetskompetens inom flygplatsutveckling bidrar vi till att skapa flygplatser där säkerhet och tillgänglighet står i fokus och som är världsledande inom hållbarhet och miljö.

Swedavia Konsult arbetar och är specialiserade inom flygplatstekniska system, mark och beläggning, akustik och miljö, men även flygsäkerhetsbevisningar och flygvägsprocedurer. Vi arbetar också inom projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling, byggnation och installation, där vi utför specialiserade utredningar och projekt.

Hos oss kan du få hjälp med alltifrån att leda utredningar, analyser och förstudier till att genomföra projekt och uppdrag på Swedavias och andra kunders flygplatser.