På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Utbildningar inom säkerhet och skydd

Våra utbildningar riktar sig endast till företag och myndigheter.

Flygplatsverksamhet och näringsliv

Inom vissa branscher är säkerhet och skydd extra viktiga. En sådan bransch är flyget. Vårt jobb är sedan mer än 35 år att se till så att saker inte händer.

Andra branscher med särskilda säkerhetsbehov är hotell, resor och fastighet. Inom Swedavia har vi samlat alla våra utbildningar inom säkerhet och skydd. Tack vare många års erfarenhet finns här både specialistkunskap och bredd. Inom säkerhets- och skyddsbranschen finns inget utrymme för slarv, felhantering eller missförstånd. Det handlar om liv och död.

Vi har en hög kundnöjdhet – 90 procent. Samtidigt arbetar vi för att minimera totalkostnaden och ligger i framkant med den nyaste tekniken. Ett exempel är Blended Learning där IT används framgångsrikt. Vi vill göra våra kunders verksamhet säkrare, effektivare och mer lönsam. Och fortsätta se till så att saker inte händer. 

Våra utbildningar riktar sig endast till företag och myndigheter. 

Utbildningar för flygplatspersonal

Här finns utbildningar för flygplatsoperativ verksamhet där målet är att tillföra företagen en välutbildad, effektiv och kompetent personal som ger flygplatsen och företaget möjlighet till en hållbar verksamhet.

Utbildningar för näringsliv

Exempel på utbildningar är brand och räddningstjänst där bland annat första hjälpen och brandskydd ingår. Säkerhetskontroll, skyddsvakt, konflikthantering och självskydd ingår i luftfartsskydd och säkerhet som erbjuds till näringslivet.

Här hittar du alla utbildningar i Kompetensterminalen.

Kontakt

Lars Erlandsson
E-post: lars.erlandsson@swedavia.se
Tel: 010-109 06 24
Utbildningsledare

Kerstin Strand
E-post: kerstin.strand@swedavia.se
Tel: 010-109 06 24
Utbildningskoordinator

 

Våra utbildningar

Swedavia utbildar inom TSFS (Transportstyrelsens Författningssamling) och andra regelverk som styr driften av en flygplats. Bredda kunskaperna genom att delta i utbildningarna.

Utbildningarna, som är anpassade efter hur den moderna flygplatsen ser ut, genomförs effektivt och startar vid olika tillfällen beroende på vilken kurs som sökts. Kurserna leds av kunnig personal med erfarenhet från arbete på en flygplats och kan anpassas efter företagets behov.

Då Swedavias flygplatser är utspridda över hela landet finns det alltid närhet till en utbildningsort.

Vi erbjuder i dagsläget kurser inom TSFS & regelverk, luftfartsskydd & säkerhet, brand & räddningstjänst, fälttjänstutbildning & AGL samt ground handling.

TSFS & regelverk

Vi utbildar inom TSFS (Transportstyrelsens Författningssamling) och andra förordningar samt internationella och nationella lagar som styr driften av en flygplats.

Utbildningen ger en grundläggande introduktion i de regelverk som är nödvändiga för att arbeta med flygplatsfrågor och ger en inblick i praktisk tillämpning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I första hand riktar sig utbildningen till dig som är verksamhetsansvarig, flygsäkerhetskoordinator eller har en annan roll som innefattar arbete med flygsäkerhetspåverkan.
Instruktörerna har en bred operativ erfarenhet inom sina ämnesområden. Samtliga instruktörer är anställda av Swedavia.

Luftfartsskydd & säkerhet

Vi genomför utbildningar inom området luftfartsskydd & säkerhet enligt de krav som ställs i TSFS (Transportstyrelsens Författningssamling). Här utbildas säkerhetspersonal, till exempel säkerhetskontrollanter, säkerhetsvakter, skyddsvakter och säkerhetsansvariga. Alla kurser anpassas efter behov och kan genomföras lokalt.

Utbildningarna går även bra att anpassa till företag inom andra verksamheter där det ställs stora krav på skydd och säkerhet. I dagens samhälle finns ett ökat behov av utbildningar inom konflikthantering och självskydd, därför skräddarsys utbildningen utifrån företagets behov.

Utbildningarnas instruktörer har en bred operativ erfarenhet inom sina ämnesområden och utbildar säkerhetspersonal på flygplatser, kärnkraftverk och domstolar i hela Sverige. Samtliga instruktörer är anställda av Swedavia.

Vi är är godkända av Länsstyrelsen för att utbilda väktare och skyddsvakter.

Brand & räddningstjänst

Här utbildar vi flygplatsbrandmän och befäl som sedan svarar för räddningstjänsten på landets flygplatser. Brandskyddsutbildning med praktik, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt Heta arbeten ingår även i kursutbudet. För flygbolag utbildas personer i ”inflight fire”, konflikthantering och självskydd. Airport Academy genomför även utbildningar inom Livräddning LABCDE Första hjälpen-utbildning och HLR samt AED (hjärtstartare).

Instruktörerna har en bred operativ erfarenhet inom sina ämnesområden. Samtliga instruktörer är anställda av Swedavia.

Fälttjänstutbildning & AGL

För att säkerställa de krav som ställs av bland annat Transportstyrelsen och flygplatsens kunder utbildas personal som arbetar med fälttjänst och AGL. Instruktörerna har lång erfarenhet i de ämnen de utbildar i och de är även aktiva i det dagliga arbetet på flygplatserna vilket gör att de hela tiden utökar sin erfarenhet inom området.

Ground handling

Vi utbildar personal som arbetar med ramptjänst och farligt gods (DGR) på flygplatser i enlighet med de krav som ställs av bland annat Transportstyrelsen och flyg-, fraktbolag (IATA, IACA). Instruktörerna har lång erfarenhet i de ämnen de utbildar i och är även aktiva i det dagliga arbetet på flygplatserna vilket gör att de hela tiden utökar sin erfarenhet inom området.