Vårt miljöarbete

Swedavia har som mål att den egna verksamheten inte ska släppa ut någon fossil koldioxid efter slutet av år 2020.

Medarbetare i gul varseljacka med telefon i handen