Vårt miljöansvar

Göteborg Landvetter Airport, som ägs och drivs av Swedavia, arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan på omgivningen och har lyckats väl med att bland annat minska utsläppen av koldioxid.

vindkraftverk på grön äng med blå himmel

Miljöfrågor är av största betydelse för Göteborg Landvetter Airport och något som vi har arbetat målmedvetet med under många år. Swedavia ska vara drivande i en hållbar samhällsutveckling och styr verksamheten i den riktningen med hjälp av ett antal konkreta mål.

Swedavia är en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser. Göteborg Landvetter Airport arbetar aktivt med att minska utsläpp av koldioxid och har en nollvision för dessa utsläpp till år 2020. Flygplatsen är certifierad med högsta nivån enligt en internationell standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid.

Även på många andra områden pågår ett aktivt arbete för att minska flygplatsens miljöpåverkan. Detta går att läsa mer om under rubriken "Miljöpåverkan & policy".

Kontakt

Har du frågor om miljöarbetet på Landvetter? Mejla oss gärna.
E-post: miljo.got@swedavia.se