Ansökan om nytt miljötillstånd

Göteborg Landvetter Airport har genomfört samråd med kommuner, länsstyrelse och allmänhet inför en planerad ansökan om ett nytt miljötillstånd. Anledningen till ansökan är att förbereda flygplatsen för en framtida trafikökning.

Göteborg Landvetter Airport är viktig för regionens utveckling och framtidsprognoser visar att allt fler kommer att välja att flyga från flygplatsen. Dagens miljötillstånd ger utrymme för 80 000 flygrörelser per år. Varje start eller landning räknas som en flygrörelse. Med den nuvarande trafikökningen kommer taket att nås inom några år. Flygplatsen förbereder sig därför för framtiden och lämnar in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för sammanlagt 120 000 flygrörelser per år.

Under våren 2010 genomfördes drygt elva samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner. Den åttonde februari 2011 genomfördes ett samråd med allmänheten i Råda församlingshem, Mölnlycke. Ytterligare ett samråd har skett med kommuner och länsstyrelse, det hölls på flygplatsen den 25 januari 2012.

Flygplatsens ansökan lämnades till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mars 2013. Under hösten 2013 och vintern 2014 har Swedavia lämnat in de kompletteringar som efterfrågats. Domstolen kungjorde därefter ansökan i dagspressen den 13 maj 2014 och angav att synpunkter på ansökan ska inges skriftligen till domstolen senast den 23 juni 2014. Ett antal anstånd har beviljats av domstolen fram till början av september. Därefter kommer Swedavia att få möjlighet att svara på inkomna yttranden till domstolen.

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling i målet den 10–12 mars 2015. Mark- och miljödomstolen meddelade domen onsdagen den 17 juni 2015. Domen överklagades och prövningstillstånd meddelades av mark- och miljööverdomstolen den 22 september 2015. Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling den 15–16 mars 2016 med reservdag den 17 mars 2016.