Miljö på Malmö Airport

Malmö Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus. Swedavia, som äger och driver flygplatsen, har en nollvision för de egna utsläppen.

 rapeseed flowers

Malmö Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv. Malmö Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus.

Malmö Airports uppgift är att tillgodose de behov av flygresor och godstransporter som finns hos regionens medborgare och näringsliv.

Malmö Airport arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och Swedavia arbetar kraftfullt med att minska de egna utsläppen av bland annat koldioxid – ett arbete som har gett betydande resultat. Swedavia fortsätter detta arbete med nollutsläpp av koldioxid som slutmål år 2020. Mellan 2005 och 2014 minskade koldioxidutsläppen med mer än 90 % på Malmö Airport.