Umeå Airports miljöarbete

Umeå Airport ägs och drivs av Swedavia som ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Umeå Airport miljöcertifierades som första svenska flygplats hösten år 1999.

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen. Därför strävar Umeå Airport efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatserna, främst genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

 

Kontakt

Namn: Ibrahim Al Turk
Telefon: 010-109 50 11
E-post: ibrahim.al-turk@swedavia.se

 

Cykelgarage på Umeå Airport

Umeå Airport arbetar mycket för att transporter till och från flygplatsen ska vara så miljövänliga som möjligt. Våren 2013 öppnade till exempel Umeå Airports cykelgarage, till glädje för de resenärer som gärna tar cykeln till flyget.


Läs mer här

Miljörapport 2018, pdf
Bilaga 1 - Medelvärden vatten 2018, pdf
Bilaga 2 - Avfallsmängder 2018, pdf
Bilaga 3 - Vattenutredning 2018-2019, pdf

Miljörapport 2017, pdf

Swedavias miljöarbete