Swedavia har ett uppdrag att driva och utveckla de tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet och att bidra till en god tillgänglighet för Sverige och landets regioner.

Tre personer möts på Arlanda flygplats

Ett hållbart flyg

De senaste årens starka resenärsutveckling har mattats av efter flera år av stark positiv utveckling. 2018 såg vi en viss ökning av antalet resenärer men betydligt lägre än tidigare år. Det finns säkerligen flera skäl till detta men att miljödebatten har påverkat hur man ser på flyget är tydligt. Att minska klimatpåverkan är flygbranschens främsta utmaning. På Swedavia arbetar vi aktivt med att påskynda utvecklingen för ett hållbart flyg. Vi har både mål för vår egen verksamhet men också för att vara med och driva omställningen till ett fossilfritt svenskt flyg.

 

Swedavias
klimatpåverkan
minskar

1 896 ton fossil koldioxid släpptes ut från den egna verksamheten år 2017. Det är en minskning med 84 procent sedan år 2005.

Fejk
Arlanda resa

Flyget har en viktig roll

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan landsändarna. Flyget spelar därför en viktig roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva och utvecklas med jobb, tillväxt och välfärd. Flyget gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna och förbinder Sverige med övriga världen. Det möjliggör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära. Resor underlättar kunskapsdelning, forskningsutbyten och att kulturer och perspektiv får mötas.

Därför rustar vi våra flygplatser för att skapa smidigare och effektivare flöden här och nu och för framtiden. Vi vill skapa mer inspirerande upplevelser för våra resenärer. Vi utvecklar också mötesplatser och erbjuder kontor och hotell som har hela världen runt hörnet.