Företagskort parkering

Parkera från

22 kr per dag

  • Garanterad plats
  • Möjlighet till motorvärmare
  • Möjlighet att parkera under tak
  • Nära terminal
  • Allt på en faktura/kort
  • Slipp kvittohantering
Illustration över en bil som parkerar och ett flygplan som flyger

Jag vill veta mer om företagskort parkering

Vill du ha information om helårsparkering eller halvårsparkering?

Personuppgifterna som lämnas i formuläret används enbart i syfte att administrera Företagskort parkering och sparas i sex månader. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.