På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Världsledande klimatarbete på Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport, som ägs och drivs av Swedavia, arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och har lyckats väl med att bland annat minska utsläppen av koldioxid.

Vy över Storsjön från Åre Östersund Airport, foto

Flygplatsen är certifierad med högsta nivån enligt en internationell standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid. All el som används på flygplatsen kommer från vindkraft och byggnaderna värms upp med klimatneutral fjärrvärme. Åre Östersund Airport har en nollvision för utsläpp av fossil koldioxid från egen verksamhet till år 2020

Miljöprojekt

För att nå de högt satta miljömålen arbetar flygplatsen med flera olika projekt.
Miljöprojekt på Åre Östersund Airport

Kontakt

Namn: Marie Lewholt
Telefon: 010-109 56 03
E-post: marie.lewholt@swedavia.se