På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygplatsen byter till energisnål LED-belysning

Åre Östersund Airport jobbar aktivt för att minska energiförbrukningen. En del av det arbetet är att byta ut de traditionella lamporna på flygplatsen mot energisnål LED-belysning.

Under 2014 installerades ny belysning längs infartsvägen till Åre Östersund Airport och på uppställningsplattan för flygplan. I de höga masterna sitter nu LED-belysning med den senaste tekniken. Genom att byta belysningen i de sex belysningsmasterna sparar flygplatsen 100 megawattimmar el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 20 normalstora villor.

En annan fördel med LED-belysningen är att den lyser så bra att flygplatsen kan ta bort lyktstolpar där man tidigare behövde lampor. Dessutom kommer elen till LED-belysningen från miljövänlig vindkraft.

Så fort en armatur eller lampa behöver bytas väljer Åre Östersund Airport numera den energisnåla LED-tekniken, både inomhus och utomhus. Inom kort börjar arbetet med att byta belysningen på flygplatsens parkeringar, som lyser många timmar om året.

Fakta om LED-belysning

En LED-lampa (av engelska light emitting diode, lysdiod) består av en eller flera lysdioder. Till skillnad från glöd- och halogenlampor innehåller ljuset som flödar ur en LED-lampa ingen värme. LED-lampor är heller inte så känsliga för låga temperaturer eller mekaniska påfrestningar och de innehåller inga miljöfarliga ämnen, som till exempel bly eller kvicksilver.

De största fördelarna med LED-belysning är den låga energiförbrukningen och den långa hållbarheten. En LED-lampa förbrukar endast en tiondel så mycket energi som en vanlig glödtrådslampa och kan ha upp till 50 gånger så lång hållbarhet.

Film om Åre Östersunds miljöarbete: LED-belysning och snöröjning med biogasfordon