På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Filmning av fisk – ett lyckat miljöprojekt

Åre Östersund Airport undersöker beståndet av fisken harr i Lövtorpsbäcken för att se om fiskarna påverkas av flygplatsens utsläpp till vatten. Harren filmades och räknades när den vandrade upp i bäcken under lekperioden våren 2012 och 2014. Resultaten visar att förhållandena för fisken är goda i bäcken.

Filmning av fisk – ett lyckat miljöprojekt

Det går att undersöka harren genom att fånga in den, men då är det lätt att den kommer till skada. För att kartlägga och undersöka harrbeståndet har Swedavia istället, tillsammans med experter, utarbetat en metod som innebär att man filmar harren när den går upp i Lövtorpsbäcken för att leka under maj månad. Som referens i projektet har Svartbäcken använts, eftersom både Lövtorpsbäcken och Svartbäcken är mycket viktiga reproduktionslokaler för harr.

Goda förhållanden för harren

Man som filmar fisken harr i bäck. Foto.Undersökningarna har visat att de fysiska och fysikaliskt-kemiska förutsättningarna för harrens reproduktion är mycket goda i Lövtorpsbäcken. Det innebär bland annat att det är lagom strömt i vattnet, lagom mycket vatten den tidpunkt då harren leker, rätt ljusförhållanden, lagom mycket träd runt bäcken, rätt sorts material på botten i bäcken, rätt kvalitet på vattnet samt rätt föda för fisken.

Framgångsrik metod

Den använda metodiken har varit mycket framgångsrik. Den period som valts för studierna har varit under harrens mest intensiva lekperiod. Filmningen har skett under eftermiddagarna en vecka i mitten av maj, under en minut var tionde minut. Man har bara 1 vecka till 10 dagar på sig att filma, när harren kommer upp i bäcken och leker. Detta sker vid en viss temperatur på vattnet – om det är kallt väder kan leken stanna av helt plötsligt, för att sedan komma igång igen när det blivit varmare.

I framtiden kommer undersökningarna ske cirka vart femte år.

Fakta om harren

Harren är en laxfisk med stor och hög ryggfena, som skiftar i blågrått, purpur och lila. Den lever i Storsjön och går varje vår upp i Lövtorpsbäcken för att leka. Fisken är vanligtvis 30–40 centimeter lång, väger 300–600 gram och kan bli upp till 15 år gammal. Harren är en ”strömfisk” som trivs bäst i kalla och syrerika vatten och förekommer mest i Norra Sverige. Den tål försurning dåligt. Harren doftar svagt av timjan, därav det latinska namnet thymallus thymallus, och anses vara en välsmakande fisk. Fiske efter harr är förbjudet 15 april–31 maj, i tillrinnande vattendrag. Minimimåttet för harr är vid allt fiske satt till 30 cm, lokalt kan högre minimimått förekomma.