På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Green Highway – en fossilbränslefri transportkorridor

Swedavia, som äger Åre Östersund Airport, deltar som partner i nätverket Green Highway. Green Highway ska vara en korridor där människor reser och gods transporteras utan fossila bränslen. Det bidrar till minskad miljöpåverkan och till att skapa affärsmöjligheter, hållbar tillväxt och attraktiv miljö för turister och boende.

Green Highway – en fossilbränslefri transportkorridor

Green Highway är ett samarbete mellan de tre kommunerna Östersund, Sundsvall och Trondheim tillsammans med partners och medaktörer. Samarbetet sträcker sig hela 45 mil från Bottenhavet till Norska havet, genom tre regioner och två länder.

I området finns en riklig tillgång på förnyelsebara energikällor som vind, vatten och skog. Förutsättningarna är därför goda för ett hållbart transportsystem i Mittskandinavien. För flygplatsen är det viktigt att vara med i detta för att driva utvecklingen framåt.

Samarbete kring förnybara bränslen

Åre Östersund Airport för hela tiden en diskussion inom Green Highway kring tillgängligheten på förnybara bränslen. Med tanke på flygplatsens geografiska läge behöver vi få fler intresserade av till exempel biogas för att få en lösning på infrastrukturen.

Inom ramen för Green Highway deltar flygplatsen vid olika seminarier om elbilar och biogasfordon och har även haft en dialog med kommunen om tillgången på biogas. Att det nu är möjligt att tanka det nya snöröjningsfordonet, PSB, med biogas på flygplatsen beror till stor del på kommunens arbete med förnybara bränslen.

Satsningar på elbuss och elbilar

Just nu arbetar flygplatsen via Green Highway och andra kanaler på kommunen för att kunna införa en elbuss som ska gå som flygbuss, eller shuttlebuss, till och från det nya hotellet som byggs intill Åre Östersund Airport.

Flygplatsen har sedan fyra år tillbaka fyra laddplatser för elbilar. Laddplatserna kom till genom samverkan med Jämtkraft som också är med i Green Highway. Genom projektet har även medarbetare på flygplatsen fått testa en elbil, Nissan Leaf. Det har bidragit till en mer positiv syn på elbilar hos medarbetarna, som upplever att elbilarna är lika bra och bekväma som vanliga bilar och dessutom går tyst.

Åre Östersund har också stått värd för en delsträcka i ett elbilsrally från Östersund till Trondheim. Ett 40-tal elbilar deltog i tävlingen, bland dem flera Tesla – ett bilmärke med bara elbilar.