På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Höga naturvärden på flygplatsen

På Åre Östersund Airport lever flyg och natur sida vid sida. Den naturvärdesinventering som gjordes på flygplatsen sommaren 2014 visar en stor variation i artsammansättningen bland både kärlväxter och insekter.

Riddarskinnbagge, foto

Inom flygplatsområdet finns ytor med mycket höga naturvärden. Två rödlistade, tre fridlysta och två så kallade signalarter hittades vid naturvärdesinventeringen. Dessa arter trivs tack vare den skötsel som bedrivs av flygplatsens marker. Regelbunden klippning av flygplatsernas gräsytor skapar välhävdade gräsmarker, en relativt ovanlig naturtyp idag.

För att behålla den biologiska mångfalden är det naturligtvis viktigt att skötseln av gräsytorna på flygplatsen fortsätter.