På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljötillstånd

Hösten 2006 påbörjades en tillståndsprövning av Åre Östersund Airport. En ansökan om nytt tillstånd lämnades in till Miljödomstolen i september 2007. I november 2008 meddelade Miljödomstolen i Östersund ett nytt tillstånd. Detta överklagades till Miljööverdomstolen, som beslutade i ärendet i november 2009. Efter ytterligare ett överklagande meddelade Högsta Domstolen inte något prövningstillstånd och de tidigare domarna fastställdes.

Swedavia, som äger och driver flygplatsen, tog sitt nya miljötillstånd i anspråk den 1 januari 2011.

Ett nytt kontrollprogram för verksamheten vid flygplatsen har upprättats och lämnades in till Länsstyrelsen i februari 2012.