På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygplatsens klimatarbete certifierat enligt högsta nivån – för andra året i rad

2013-05-28, kl. 15:01

Åre Östersund Airport har nu för andra året i rad fått sitt klimatarbete certifierat enligt högsta nivån, 3 +, i ACA , Airport Carbon Accreditation.

Att Åre Östersund Airport för andra året i rad når den högsta nivån av certifieringen innebär bland annat att flygplatserna är helt klimatneutrala avseende utsläpp från den egna verksamheten. Den högsta nivån är dessutom ett bevis på att Åre Östersund Airport arbetar aktivt tillsammans med övriga företag på flygplatserna för att minska även deras utsläpp av koldioxid.

Certifieringen, Airport Carbon Accreditation, är ett europeiskt program som mäter och graderar hur flygplatser hanterar sina koldioxidutsläpp. Certifieringen är uppdelad i fyra nivåer och för att godkännas på den högsta nivån måste alla andra nivåer också vara uppfyllda.

Det innebär att flygplatserna:

  • Kan redovisa sina koldioxidutsläpp och de utsläppskällor som flygplatsen kan påverka.
  • Hela tiden minskar sina utsläpp av fossil koldioxid.
  • Engagerar andra företag på flygplatserna, som till exempel flygbolag, catering företag och kollektivtrafikbolag, i klimatarbetet.
  • Är klimatneutrala avseende utsläpp från den egna verksamheten. De utsläpp som ännu inte har minskats med egna åtgärder kompenseras genom att Swedavia investerar i projekt, som binder motsvarande mängd koldioxid i utvecklingsländer.

För Swedavia och flygplatserna medför ACA-arbetet en tydlig struktur och uppföljning av klimatarbetet vilket motiverar och sätter press på verksamheten att fortsätta ta hänsyn till koldioxidutsläppen i alla frågor.

Sedan förra året är samtliga tio Swedaviaflygplatser, som ingår i det nationella basutbudet, certifierade  på den högsta nivån. Detta tydliggör Swedavias världsledande roll i att utveckla klimatsmarta flygplatser.

Bakom certifieringsprogrammet Airport Carbon Accreditation står organisationen ACI Europe (Airport Council International Europe), ACI Asia-Pacific och konsultfirman WSP Environment & Energy. Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) "Greenhouse Gas Protocol".