Behöver du parkera bilen när du är bortrest finns ett parkeringsområde på flygplatsen. När du snabbt ska hämta eller lämna någon på flygplatsen är parkering gratis i upp till en timme.

På Ronneby Airport finns 400 parkeringsplatser.

Prislista korttidsparkering

 En timme  Efterföljande
 timmar
 Gratis  25 kr per timme

Prislista långtidsparkering

 Ett dygn  En vecka
 (8 dygn)
 Från och med dygn 9
 120 kr  600 kr  25 kr per påbörjat dygn

Betalning

Du betalar parkeringsavgiften när du kommer tillbaka från resan. 

Kontakt

Telefon: 010-109 68 09
E-post: parkering@swedavia.se

 

Karta över Ronneby Airports parkering

Glöm inte att låsa och tömma din bil!
Swedavia tar inte ansvar för stöld av eller skada på fordon eller egendom som finns i fordon som uppställs på Swedavias parkeringsplatser.

Glöm inte att låsa och tömma din bil 

Swedavia tar inte ansvar för stöld av eller skada på fordon eller egendom som finns i fordon som uppställs på Swedavias parkeringsplatser.