På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Så påverkar flygplatsen miljön

Den miljöpåverkan som uppkommer genom verksamheten vid flygplatsen kan delas upp i direkt och indirekt påverkan.

Den direkta miljöpåverkan som orsakas av Ronneby Airports verksamhet utgörs av utsläpp till luft från fordon. Verksamheten genererar också avfall och förbrukning av naturresurser.

Den indirekta miljöpåverkan som uppkommer genom andra företags verksamheter är till största del buller från startande och landande flygplan samt utsläpp till luft från dessa. På flygplatsen tillämpas miljörelaterade avgifter vilket innebär att de flygplan som bullrar mycket eller släpper ut mycket avgaser får betala högre avgift.

Behovet av kemikalier för avisning och halkbekämpning beror på vädret och kan variera mycket mellan olika år. Under vintertid sprutas glykol på flygplanen för att förhindra isbildning. Cirka 80 procent av all använd glykol samlas upp eftersom glykolspill orsakar syrebrist i vatten. Urea avvänds för halkbekämpning på landningsbanorna. På flera flygplatser har urea ersatts av nya acetatbaserade medel. Kväve från urea bidrar även till övergödning.

Under år 2007 gjordes PCB-inventeringar på Ronneby Airport, vid flygplatsen är det Försvarsmakten som utför inventeringar av markföroreningar på området.