På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Klimatkompensation

Du kan klimatkompensera din resa

När du klimatkompenserar din flygresa kompenserar du för utsläppen av växthusgaser. Pengarna går till klimatprojekt i utvecklingsländer och bidrar till en hållbar utveckling.
Blommor och flygplan

Swedavia är sedan 2006 ett klimatneutralt bolag. Det innebär att vi arbetar systematiskt med att beräkna våra utsläpp och genomföra åtgärder i den egna verksamheten.

För att uppnå klimatneutralitet köper Swedavia in certifikat från projekt i utvecklingsländer. Klimatprojekten är godkända av FN, så kallade CDM-projekt (Clean Development Mechanism) och dessutom certifierade enligt miljörörelsens Gold Standard.

Swedavia har valt att delta i ett projekt som avser installation av en solcellspark i södra Kina med en årlig uppskattad elproduktion om 71 MWh. Projektet ligger i Yongren Ganbala i Kina. Klimatnyttan består i att solcellerna ersätter motsvarande el i det lokala elnätet som till stor del produceras med fossila energikällor.

Här finns mer information om solcellsparken och hur mycket koldioxid projektet reducerar. På detta sätt klimatkompenserar Swedavia för de utsläpp som ännu inte har reducerats med egna åtgärder.

Vill du klimatkompensera för din flygresa? På klimatkompensera.se kan du beräkna din flygresas klimatpåverkan och klimatkompensera den.

Tjänsten för klimatkompensering av flygresor sker i samarbete med Tricorona Climate Partner AB.