På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Information och allmänna villkor

Anmälan

Anmälan sker via vårt bokningssystem på vår hemsida.
Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in! Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig.

Kallelse

Du får en kallelse före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för utbildningen. 

Pris

Priserna som anges avser utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation. Kost och logi ingår endast om detta anges i utbildningsinbjudan. Samtliga priser är exklusive moms.

Betalning

Avgiften för utbildningen faktureras med 30 dagars betalningstid. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med 15,5 procent.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än fyra (4) veckor före kursstart debiteras en administrativ avgift om 500 SEK.
Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 procent av priset.
Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras 100 procent av priset.
Vid byte av deltagare utgår en administrativ avgift om 500 SEK. 

Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften om inget annat angivits.

Intyg

Efter genomgången utbildning erhåller eleven ett intyg om eleven varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Swedavia Airport Academys kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.