Parkeringen på Visby Airport ligger inom flygplatsområdet och så nära ditt flyg du kan komma. Det finns flera alternativ att välja bland när du parkerar på Visby Airport. När du ska hämta och lämna någon ställer du dig på parkeringen framför terminalen.

Parkeringar på Visby Airport

Betalning

På parkeringarna används ett bomsystem för in- och utpassering. Sätt i ditt betalkort direkt vid bommen vid infarten till parkeringen. Sätt i samma betalkort vid bommen när du kör ut från parkeringen.

Priser

  Per timme

  Per dygn

Per vecka 

2 veckor 

  15 kr

  110 kr

 550 kr

770 kr

 

Glöm inte att låsa och tömma din bil!
Swedavia tar inte ansvar för stöld av eller skada på fordon eller egendom som finns i fordon som uppställs på Swedavias parkeringsplatser

Kontakt

Telefon: 010-109 68 08
E-post: parkering@swedavia.se

Glöm inte att låsa och tömma din bil 

Swedavia tar inte ansvar för stöld av eller skada på fordon eller egendom som finns i fordon som uppställs på Swedavias parkeringsplatser.