Information om coronavirus

2020-03-12, kl. 09:00

Swedavia följer händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset och har ett nära samarbete med ansvariga myndigheter.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Regionerna, de tidigare landstingen, är regionalt ansvariga för smittskyddet.

Swedavia står i ständig kontakt med ansvariga myndigheter och vidtar de åtgärder som de bedömer nödvändiga. På våra flygplatser följer vi utvecklingen dag för dag och har etablerade rutiner för samverkan och hantering av sjukdomsfall.

På flygplatserna finns information från Folkhälsomyndigheten till resenärer som kommer hem från resor i drabbade områden:

Resenärsinformation på svenska

Resenärsinformation på engelska

Resenärsinformation på kinesiska

Resenärsinformation på persiska

Vi hänvisar också till Folkhälsomyndighetens webbplats där Frågor & svar-sidan uppdateras kontinuerligt:

Folkhälsomyndighetens Frågor & svar

Vi hänvisar också till utrikesdepartementets webbplats för råd och rekommendationer kring resor:

UD:s reseinformation

För information om ditt flyg ska du kontakta ditt flygbolag, du hittar kontaktuppgifter här.